Diakenwijding M. Bastiaansen op 28 april

29 maart 2007

Op 28 april 2007 zet Michaël Bastiaansen een bijzondere stap in zijn leven. Hij wordt in de Heilig Hartkerk te Langeweg tot diaken gewijd. De plechtige Eucharistieviering waarin dit geschiedt, begint om 15.30 u.

"Door de diakenwijding hoop ik mijn verbondenheid met Kerk en geloof tot uitdrukking te brengen. Als pastoraal werker ben ik regelmatig op bedevaart geweest naar plaatsen als Santiago de Compostela en Lourdes. Juist daar merkte ik wat je als diaken kunt betekenen. Ondanks het feit dat ik 62 ben hoop ik nog enige tijd door te gaan en mensen te raken met de boodschap van het Evangelie. Ik hecht hierbij veel waarde aan catechese waardoor mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over het geloof. Geloof heeft voor mij te maken met gevoel, ruimte en warmte. Dit wil ik blijven uitstralen,” motiveert Bastiaansen zijn stap. 

Bastiaansen is in 1945 te Rijsbergen geboren. Hij groeide op in een landbouwersgezin. “Gedurende heel mijn leven ben ik wel bij het geloof betrokken geweest,” vertelt hij. “Na het behalen van de L.T.S. nam ik het melkveebedrijf van mijn ouders over. Ik was actief in de lokale parochie. Via de kinderen kwam ik in de ouderraad van de school. Ik stond mede aan de wieg van het Rijsbergens Jongerenkorenfestival. Op een gegeven moment ben ik de pastorale school gaan volgen. Toen mijn zoon mij wilde opvolgen in het melkveebedrijf, ben ik theologie gaan studeren om mij volledig aan het pastorale werk te kunnen wijden.

Na zijn afstuderen werkte Bastiaansen van 1996 tot 2003 in de Bonifatiusparochie te Rijswijk. Hij heeft daar met plezier gewerkt en de uitgroei van deze parochie meegemaakt. “Ik hield daar een spreekuur waarin mensen konden binnenlopen. Ik stimuleerde dat mensen hier gebruik van maakten. Het is van belang dat mensen in een parochie een vaste structuur ervaren.” zegt hij.
Toch liet het Brabantse land hem niet los. In 2003 keerde hij terug en werd benoemd in de regio Zevenbergen, nu de Immanuëlparochie. Binnen deze is is hij de eerst-aanspreekbare pastoraal werker voor de geloofsgemeenschappen Fijnaart, Moerdijk en Langeweg.

Andere berichten