Diakenwijding Jochem van Velthoven

8 april 2015

Op zondag 10 mei 2015 zal Mgr. Liesen door handoplegging en gebed Jochem van Velthoven (36) tot diaken wijden. De wijding vindt plaats tijdens de eucharistieviering op zondag 10 mei 2015 om 15.00 uur in de kapel van Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.

Jochem studeerde sinds 2009 aan de Priesteropleiding Bovendonk. Na het ontvangen van de diakenwijding zal hij op een later moment de priesterwijding ontvangen.

Namens de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en het bisdom van Breda nodigt rector Schnell belangstellenden van harte uit om deze plechtigheid mee te vieren. Na de viering is er gelegenheid de nieuwe diaken en elkaar te ontmoeten.

In deze tijd van voorbereiding wordt gevraagd om uw gebed voor de wijdeling.

Jochem heeft aangegeven een cadeau niet nodig te vinden. Eenieder die toch iets wenst te geven wordt gevraagd om een bijdrage voor de Diaconale Stad Roosendaal. U kunt het werk van De Diaconale Stad steunen via een gift op: NL 36 RABO 0147 9828 98 t.n.v. RK Parochie Sint Norbertus. Vermeld hierbij: ten gunste van De Diaconale Stad Roosendaal.

“Hier wil ik mijn leven graag voor geven”
In een film op www.roeping.nu vertelt Jochem over de pastorale vorming als onderdeel van de opleiding op Bovendonk, over zijn verlangen om priester te worden en hoe hij na lang twijfelen de stap zette naar de Priesteropleiding Bovendonk. “Ik heb tien jaar lang getwijfeld en ook in de eerste jaren van de opleiding me nog af en toe afgevraagd is dit mijn weg? Maar meer en meer vond ik de bevestiging en ik vond in mezelf een grote vreugde om dit te doen. Hier wil ik mijn leven graag voor geven.”

Informatiedag Bovendonk
Ook dit jaar is er weer een informatiedag op Bovendonk voor de priester- en diakenopleiding. Deze vindt plaats op zaterdag 11 april. De dag is voor mannen, jong en ouder, met interesse voor de opleiding en vorming tot priester of diaken. Op de informatiedag ga je in gesprek met Mgr. Liesen en rector Schnell over de roeping tot priester of diaken en over de opleiding op Bovendonk.

Jochem van Velthoven. (Foto: R. Mangold)
 

Andere berichten