Diakenkring over Liefde in waarheid: Caritas in veritate

25 november 2009

Op 17 november vond in het centrum van het dekenaat Het Markiezaat te Roosendaal een bijeenkomst plaats van de diakenkring van het bisdom van Breda over de encycliek van paus Benedictus XVI ‘Caritas in veritate’. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers gaf een korte introductie op de tekst als opmaat tot gesprek.

Caritas én veritate
Vicaris-generaal Schoenmakers: “Caritas in Veritate betekent Liefde in waarheid. Caritas is de bijzondere kracht die mensen ertoe aanzet om zich moedig en onbaatzuchtig in te zetten op het terrein van gerechtigheid en vrede. Waarheid is hier ook te verstaan in de zin van Christus die zegt ‘Ik ben de waarheid’ (Joh.13, 4). God heeft een plan met de wereld en met ons, en het gaat om de volvoering van dat plan. Christus is ons daarin voorgegaan.”

“Liefde vindt haar vreugde in de waarheid (1 Kor. 13, 6). Het is ook Veritas in Caritate. Als we geloven in God, is dat verbonden met werken van liefde. Liefde zonder worteling in het geloof glijdt af tot sentimentaliteit. Geloof en waarheid zonder liefde, is verschraling van geloof. In de twee begrippen Caritas en Veritas zijn de grondbeginselen weergegeven van de sociale leer van de Kerk.”

Gerechtigheid en algemeen welzijn
Van daaruit kwamen twee grondbegrippen aan bod: gerechtigheid en algemeen welzijn. Vincent Schoenmakers: “Caritas vraagt om gerechtigheid. Dat we recht doen aan ieder mens en hem of haar geven wat hem of haar toekomt. Caritas vraagt ook om de zorg voor algemeen welzijn, waarmee bedoeld is: het individuele welzijn van ieder mens, het welzijn van allen die sociale gemeenschap zijn, en de inzet voor de instellingen die structuur geven aan het sociale leven, juridisch, politiek, sociaal, cultureel.”

Ethiek en economie
Vanuit die positieve betrokkenheid is een ethische beïnvloeding van de economie nodig. Vicaris-generaal Schoenmakers, onder verwijzing naar de encycliek: “Een economische, sociale en politieke samenleving die werkelijk menselijk is, is gestoeld op liefde, op het beginsel van onbaatzuchtigheid. Daarin gaat de ander voor op mezelf. Dit beginsel werkt de paus uit met betrekking tot de wereldmarkt, die verbonden moet zijn met sociale samenhang. Economische bedrijvigheid mag niet a-sociaal zijn. Het terrein van de economie is niet moreel neutraal.”

De diakenkring van Breda komt met regelmaat bij elkaar. Het programma van de diakenkring bestaat telkens uit: studie, gebed en gezamenlijke maaltijd.

Andere berichten