Diaken Frankemölle op werkbezoek in Rome

12 oktober 2021

In september 2021 brachten mgr. Jan Hendriks en diaken Titus Frankemölle een werkbezoek gebracht aan het Vaticaan. Mgr. Hendriks is bisschop van Haarlem-Amsterdam en bisschop-referent voor het katholiek onderwijs. Titus Frankemölle is diaken van het bisdom van Breda, voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en vicevoorzitter van het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC).

“Twee drukke, inspirerende en bovenal waardevolle dagen”
Tijdens hun verblijf in Rome voerden ze onder meer overleg met kardinaal Giuseppe Versaldi en pater Friedrich Bechina, de prefect en de ondersecretaris van de congregatie voor de katholieke opvoeding. Zij spraken ook mevrouw Caroline Weijers, de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel, bij een werklunch. Bisschop Hendriks en diaken Frankemölle namen deel aan de audiëntie op woensdag 29 september 2021 bij paus Franciscus. In dat kader hadden ze een korte ontmoeting. Zij hebben bedankt voor zijn grote bijdrage aan het debat over duurzaamheid, solidariteit en broederschap. “Twee drukke, inspirerende en bovenal waardevolle dagen,” zo laat diaken Frankemölle weten.

Bevestiging
Naar aanleiding van het bezoek schreef bisschop Hendriks op zijn weblog: “We bespraken de situatie in Nederland en de grote lijn van de ontwikkelingen van de laatste tien jaar op het vlak van de organisatie van het katholiek onderwijs.” Het bezoek gaf bevestiging van de lijn die de afgelopen jaren is gevolgd, “bij alle moeilijkheden en beperkingen die er in een samenleving als de onze nu eenmaal zijn,” aldus mgr. Hendriks.

 

vlnr: mgr. Hendriks, kardinaal Versaldi, diaken Frankemölle, pater Bechina – foto: Arsacal.nl

Andere berichten