Diaconie en sacramenten

22 november 2010

Op dinsdag 9 november en woensdag 17 november 2010 vonden in de dekenale centra van Heinkenszand en Roosendaal twee bijeenkomsten plaats voor de bestuursleden van de (inter)parochiële caritasinstellingen. Beide stonden in het teken van de relatie tussen diaconie en sacramenten, vanwege het project over de sacramenten ‘Tekens van de levende Heer’.

Zending en opdracht
“Dit werkjaar staan de sacramenten in het hart van de belangstelling. De inzet van de caritasinstellingen vloeit voort uit het geloof dat we in de liturgie vieren. De diaken zegt aan het einde van de viering: ‘Gaat nu allen heen in vrede’. Dit is een vrije vertaling van het Latijnse ‘Ite, missa est’. Missa komt van ‘mittere’ dat zenden betekent. Na de eucharistieviering worden de gelovigen de wereld ingezonden om daar hun opdracht waar te maken,” aldus diaken Wim Tobé, medewerker voor de caritasinstellingen in het bisdom.

Leven voor God
Diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom, verzorgde op beide avonden een inleiding. “Sacramenteel kijken en denken wil ons openen voor het heilige, het mysterie van het leven voor God, dat het leven een gave is. Dat is anders dan het door wetenschap en techniek bepaalde denken, dat gericht is op het zichtbare verifieerbare, op beheersing. In dit denken speelt het geheim van God geen rol. Daar ligt een taak voor de Kerk, de betrokkenheid op het Godsgeheim terugvinden en de mystieke kant van geloven weer ontwikkelen.”

‘God is liefde’
Volgens diaken Hoefnagels heeft dit ook met caritas te maken. “De eerste encycliek van paus Benedictus XVI was getiteld: Deus caritas est; God is liefde.” Door de liefde is God in de wereld aanwezig. “In de sacramenten worden we op bijzondere wijze verbonden met Jezus Christus. Wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn sacramenten,” aldus Hoefnagels. “God is ons nabij gekomen in het gekwetste leven van Jezus. Jezus is ons nabij in degenen die Hij de ‘minsten van mijn broeders en zusters’ noemt en aanwezig in de sacramenten.”

Verder kwamen onderwerpen aan bod zoals het Collecterooster dat binnenkort wordt verzonden, de betekenis van de nota ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ voor de caritasinstellingen en de ontwikkeling van de diaconale projecten.

 

Andere berichten