DiaconAction: diaconie door jongeren

24 november 2011

In het weekend van 18 tot en met 20 november 2011 kwamen jongerengroepen uit het hele land in actie. Het was het jaarlijkse DiaconAction weekend, georganiseerd door de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland. Jongerengroepen kiezen een project in hun omgeving en zetten zich daar daadwerkelijk voor in.

In het bisdom van Breda is de diocesane jongerenwerkster Nancy van der Zande de contactpersoon voor deze actie. “In het bisdom particpeerde dit jaar één groep. Het ging om de jongerengroep uit de Bredase Jeruzalemparochie onder leiding van Ineke Leemput.”

Roeping, sociale leer, sacramenten
Het bisdom van Breda wil deze actie uitbouwen. “In de lijn van het bisdombeleid kent het jongerenpastoraat drie pijlers,” legt Nancy van der Zande uit. “ De sacramenten staan centraal bij Lopend Vuurtje, de diocesane vormelingendag . We besteden aandacht aan roeping rond de reis naar de Wereldjongerendagen, die in 2013 plaatsvinden in Rio. Ook diaconale thematieken en de sociale leer komen in het jongerenwerk aan de orde. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het komende adventscollege in het laatste weekend van november. Dit college staat in het teken van de werken van barmhartigheid en de sociale leer van de Kerk.”

Ontmoeting jongeren
Er zijn structurele voornemens. “Op weg naar de Wereldjongerendagen en ook erna komen jongeren maandelijks bij elkaar bij een eucharistieviering en geloofsgesprek.. We zullen dit ook koppelen aan diaconale activiteiten. Er zijn ook plannen om aan te sluiten bij de vastenestafette en in dit kader een diaconale activiteit op de agenda te zetten. Hierdoor hopen we dat volgend jaar meer groepen aan DiaconAction mee zullen doen.”

Voor verdere informatie zie: http://www.jongkatholiek.nl/diaconaction/index.php

Voor Lopend Vuurtje, zie: hier  
Voor de Wereldjongerendagen, klik: hier
Zie voor de Wereldjongerendagen ook de video’s op het YouTube-kanaal van het bisdom www.youtube.com/user/bisdombreda
 

Andere berichten