Diaconaal werkbezoek Voedselbank Roosendaal

24 januari 2010

Op vrijdag 22 januari bezocht bisschop Van den Hende met de staf van het bisdom de Voedselbank in Roosendaal. Voor het diaconale werkbezoek had het bisdom tevens direct betrokken mensen uit de parochies en het maatschappelijk middenveld uitgenodigd. De bisschop informeerde zich samen met hen op locatie over de problematiek van de voedselbanken en ging daarover in gesprek, mede vanuit de sociale leer van de Kerk.

Goed Ontmoet
Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening van het bisdom, heette de aanwezigen welkom en lichtte toe hoe het werkbezoek onderdeel is van brede aandacht voor diaconie in het bisdom van Breda. Daarna gaf Yvonne Holland uitgebreide informatie over de voedselbank en de werkwijze van de stichting Goed Ontmoet die de voedselbank in Roosendaal beheert. De voedselbank is opgericht in november 2007 en deelt inmiddels wekelijks ongeveer 400 voedselpakketten uit met een gemiddelde winkelwaarde van € 40. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de grote inzet van vele vrijwilligers die zich veelal vanuit hun gelovige inspiratie inzetten.

Grote behoefte
De voedselbank hanteert de landelijke richtlijnen voor deelname. Zo komt in aanmerking een alleenstaande met netto minder dan € 175 per maand te besteden. Voor mensen met een partner en kinderen zijn de bedragen hoger. De behoefte aan een voedselbank blijkt groot. De voedselbank in Roosendaal heeft gemerkt dat wanneer men een nieuw distributiepunt opent, dit drempelverlagend werkt. Omdat mensen dan niet meer ver hoeven te reizen, neemt het aantal aanvragen toe. Ook een tv-programma over leven met armoede leidde tot nieuwe aanvragen. In veel gevallen is er een schuldenproblematiek, die een diverse oorzaak kan hebben en langer kan duren of zeer tijdelijk van aard is. Daarom wordt er door de Stichting Goed Ontmoet na het intakegesprek periodiek geëvalueerd.

Yvonne Holland van de Stichting Goed Ontmoet geeft uitleg.

Distributiepunten
De Stichting Goed Ontmoet heeft distributiepunten in Bergen op Zoom, Roosendaal, Ossendrecht en Oudenbosch. In april 2010 start een vijfde uitgiftepunt in St. Maartensdijk op het eiland Tholen. Op al deze plekken wordt voedsel uitgedeeld dat anders zijn weg naar de consument niet zou vinden, bijvoorbeeld omdat het aan de datum is of vanwege een verkeerd etiket. Daarnaast worden mensen geholpen om hun weg te vinden in hulpverlening en subsidiemogelijkheden van de overheid. Ook wordt kleding uitgedeeld.

Bisschop Van den Hende ontvangt uitleg van stichtingsvoorzitter Leo Meijer.

Sociale functie
Armoede blijkt in de praktijk vaak te leiden tot sociaal isolement. De voedselbank heeft daarmee ook een belangrijke sociale functie. Omdat pakketten niet aan huis worden bezorgd, ontmoeten mensen elkaar bij de voedselbank en kunnen ze bij de koffie met elkaar in gesprek komen. Zo ontstaat naast gezelligheid ook een waardevolle onderlinge uitwisseling van informatie.

Goede lijnen
Goed Ontmoet onderhoudt goede contacten met de gemeente, waaronder de sociale dienst. Ook zijn er goede lijnen naar andere voedselbanken. Zo kan in het voorjaar worden gedeeld van de overvloed aan verse groenten en fruit die via lokale tuinders wordt verkregen, en wordt er geruild tegen zaken die andere voedselbanken weer in overvloed hebben vanwege hun contacten met het lokale bedrijfsleven.

Grenzen aan de groei?
In het nagesprek kwam onder meer ter sprake wat de grens is aan de groei van de voedselbanken. De groei lijkt afhankelijk van het voedsel dat een voedselbank kan verwerven. Anderzijds stelt ook de inzet van vrijwilligers grenzen aan de groei. Daarbij blijkt de structurele financiële basis onder de voedselbank een uitdaging. Voor een uitgiftepunt moet huur kunnen worden betaald en er zijn kosten voor de auto’s en de kilometers die deze rijden om het voedsel op te halen bij bedrijven.

In het onderlinge gesprek na afloop van het werkbezoek sprak bisschop Van den Hende zijn waardering uit voor het werk van de Stichting Goed Ontmoet en degenen die vanuit hun betrokkenheid daarop deelnamen aan het diaconale werkbezoek. De bisschop gaf daarbij aan dat de zorg die de voedselbank verleent een gedeelde zorg mag zijn, waarop ook de Kerk en de politiek zich positief betrokken mogen weten.

Links
www.goedontmoet.com

Zie voor aanvullende berichtgeving ook:
Brabant TV 10 (op Youtube). Klik hier
Omroep Brabant Radio. Klik hier
BN De Stem. Klik hier
Roosendaalse Bode. Klik hier

En zie voor eerdere gerelateerde berichten op deze bisdomsite:
‘Goed Ontmoet bedankt parochies voor gaven chrismamis’. Klik hier
‘Nieuwe diaconale impulsen in het bisdom van Breda’. Klik hier

 

Andere berichten