Dekenale presentaties kwaliteitsmodel voor parochies bisdom van Breda

20 augustus 2009

Het bisdombestuur van het bisdom van Breda zal in drie dekenale bijeenkomsten een kwaliteitsmodel voor parochies in het bisdom presenteren. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 22 september (dekenaat De Baronie) zaterdag 26 september (dekenaat Zeeland) en zaterdag 3 oktober (dekenaat Het Markiezaat).

Kwaliteitsmodel
Het kwaliteitsmodel dat op de dekenale bijeenkomsten wordt gepresenteerd, werd ontwikkeld om een zelfevaluatie van parochies mogelijk te maken binnen de diocesane beleidskaders. Het kwaliteitsmodel komt via internet beschikbaar. Het stelt parochies per beleidsterrein enkele belangrijke vragen. Uit de antwoorden van parochies volgt een einduitslag. Ook geeft het kwaliteitsmodel automatisch verbeterpunten aan voor de parochie.

Screenshot van het kwaliteitsmodel: presentatie van de uitslag op zes beleidsterreinen. De donkere kleur geeft de score aan. Een volledig donker gekleurd vlak betekent de maximale score. Het beleidsterrein ‘geloof’ vormt het hart van het diagram.

Kwantitatieve analyse en kwaliteitstoets
Het kwaliteitsmodel is een vervolg op de kwantitatieve vragenlijsten die door parochies in de samenwerkingsverbanden worden ingevuld. De kwaliteitstoets en de kwantitatieve gegevens reiken samen de inhoud aan voor gesprekken die het bisdombestuur met parochies uit de samenwerkingsverbanden zal voeren.

Gesprekken parochies en bisdombestuur
In die gesprekken zullen in gezamenlijkheid afspraken worden gemaakt omtrent beleidskeuzes van de betreffende parochies en de inrichting van het samenwerkingsverband. Deze vervolgafspraken betreffen daarmee:
1) het inrichten van het samenwerkingsverband
2) het werken aan kwaliteit van de parochies
Het bisdombestuur zal de parochies van de samenwerkingsverbanden vanaf 2010 uitnodigen voor een gesprek.

Schema uit bisdommagazine 2009-1 ‘Kwaliteit van parochies’. De donkere vlakken aan het eind van de balken geven telkens het gezamenlijke overleg van parochies en bisdom aan.

Presentatie van het kwaliteitsmodel
De uitnodiging die nu is verzonden voor de presentatie van het kwaliteitsmodel is gestuurd aan: leden van parochiebesturen besturen van IPV’s en dekenaatsbesturen, pastorale beroepskrachten, leden van regionale projectgroepen, leden van de diocesane taakgroep samenwerking en leden van caritasbesturen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
dinsdag 22-9: bijeenkomst dekenaat De Baronie (vanaf 19:30 uur)
zaterdag 26-9: bijeenkomst dekenaat Zeeland (vanaf 10:00 uur)
zaterdag 3-10: bijeenkomst dekenaat Het Markiezaat (vanaf 10:00 uur)

Aanmelding geschiedt per dekenaat via:
Dekenaat De Baronie: E dek.baronie@bisdombreda.nl, T 0161-232870
Dekenaat Zeeland: E dek.zeeland@bisdombreda.nl, T 0113-561764
Dekenaat Het Markiezaat: E dek.markiezaat@bisdombreda.nl, T 0165-593180

Links
Download magazine 2009-1 ‘Kwaliteit van parochies’. Klik hier
Download magazine 2008-1 ‘Samenwerking van parochies’. Klik hier
Voor de kaart van de samenwerkingsverbanden klik hier
 

Andere berichten