Dekenale nieuwjaarsbijeenkomsten 2012

14 januari 2012

In de tweede week van januari 2012 vonden in de drie dekenaten de dekenale nieuwjaarsbijeenkomsten plaats. Het bisdombestuur, pastorale beroepskrachten, bisdommedewerkers en parochiebestuurders kwamen samen om elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen.

Op maandag 9 januari beet dekenaat Het Markiezaat het spits af. Deze bijeenkomst kreeg een speciaal tintje door het afscheid van deken Peter de Rooij en enkele dekenale medewerkers.. Naast het vertrek van deken De Rooij stonden de aanwezigen ook stil bij het afscheid van Marianne de Ruijter als secretaris van het dekenaat, Els Vermunt en Ria van Ostaijen als huishoudelijk medewerkster en bij de verhuizing van zr. Francina Kerstens die jarenlang functioneerde als aanspreekpunt voor bezoekers. Zij blijft vooralsnog als gastvrouw werkzaam. Zij ontvingen uit de hand van deken De Rooij een zilveren broche in de vorm van een kruis met daarop de tekst: “Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.”

Namens de dekenale leiding bood diaken Egbert Bornhijm, dekenaal coördinator van het dekenaat het Markiezaat, een schilderij aan met een afbeelding van een strand. Dit verwees naar de Zeeuwse achtergrond van deken de Rooij die in Middelburg geboren is. Bisschop Van den Hende prees deken De Rooij als een betrokken pastor met een grote belangstelling voor liturgie en kerkgebouwen. Hij ontving als dank het boek ‘Een sieraad voor de Heer’ van de journalist Ben van de Venn. Van de Venn beschrijft in dit boek alle kathedralen en basilieken in Nederland. Deken De Rooij blijft actief als pastoor van de Immanuëlparochie in Zevenbergen en omstreken.

De dekenale nieuwjaarsontmoeting voor dekenaat De Baronie vond plaats op donderdag 12 januari. De ontmoeting in dekenaat Zeeland volgde op vrijdag 13 januari.
 

Andere berichten