Deken Kuyten legt wegens emeritaat functie neer

5 februari 2007

Op vrijdag 9 februari 2007 neemt deken S. Kuyten smm afscheid als deken van het dekenaat De Baronie. Het afscheid vindt plaats in Dongen. Om 14.00 u. is er een Eucharistieviering in de Laurentiuskerk te Dongen. Daarna is er van 15.30 u. tot 18.00 u. gelegenheid om afscheid van hem te nemen in De Cammeleur aan de Hoge Ham te Dongen. Het afscheid staat in het teken van zijn levensmotto: “Bewogen om mensen”.

Verschillende werkzaamheden
Deken Kuyten legt per 1 maart 2007 zijn functie neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deken Kuyten is montfortaan. Hij is 26 jaar werkzaam geweest in het bisdom van Breda. Hij was achtereenvolgens pastor van de Paulusparochie te Dongen (1980-1988), deken van het dekenaat Oosterhout (1988-1999), deken van het dekenaat Het Markiezaat (1999-2001) en deken van het dekenaat de Baronie (2001-2007). Van 1998 tot 1999 was hij waarnemend deken van Zeeland. Op diocesaan niveau was hij bestuurslid van het Diocesaan Pastoraal Centrum en is hij voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad. Deze functie blijft hij na zijn emeritaat vervullen.

beleidsman
Deken Kuyten is al die jaren nauw betrokken geweest bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het bisdom Breda. Hij heeft mede aan de wieg gestaan van alle veranderingen die het bisdom gedurende deze periode heeft ondergaan. Hij is uitstekend op de hoogte van de situatie waarin de Kerk aan de basis verkeert.

maar vooral pastor
Bij deze bestuurlijke taken is hij allereerst pastor. Deken Kuyten wil zich tijdens zijn emeritaat dan ook dienstbaar blijven maken aan de Kerk. “Ik wil door op mijn vijfenzestigste verjaardag met emeritaat te gaan deze nieuwe fase heel bewust te markeren. Ik ben priester geworden om mensen te begeleiden op hun zoektocht naar God. Ik wil me met hen voortdurend verdiepen in de Boodschap van Jezus Christus en deze vorm geven in onze tijd. Het gaat erom dat je bewogen bent om mensen. Dit is mijn levensmotto. De Kerk moet de mensen helpen in hun leven aan hun geloof in God inhoud te geven, elkaar nabij te zijn en in te staan voor kwetsbaren. Nu in mijn nieuwe levensfase wil ik hierbij behulpzaam zijn, al weet ik nog niet op welke manier. Ik zie wel wat er op mijn pad komt,” aldus deken Kuyten.

Andere berichten