Debatavond Rijen: kiezen voor rechtvaardigheid (Vastenestafette)

15 maart 2017

Twee dagen voor de verkiezingen van 15 maart debatteerden in het parochiecentrum van Rijen ongeveer 20 mensen over ‘kiezen voor rechtvaardigheid’. Diaken Rob van Uden, diaken in de Heilige Geestparochie in Dongen/Rijen, trok de kar.

Tijdens de Vastenactie 2017 staat een project in San Salvador centraal. Om kinderen en jongeren uit de handen van criminele bendes te houden, heeft een aantal katholieke organisaties jeugdcentra opgericht. Deze ‘eilanden van hoop’ worden in de Vastenactie 2017 gesteund. “Vorig jaar schreef mgr. Escobar Alas, de aartsbisschop van San Salvador, bij gelegenheid van de sterfdag van de zalige Oscar Romero een pastorale brief over het geweld in zijn land. Bisschop Alas analyseert de verschillende oorzaken van dit verschijnsel. De bisschop ziet deze in onrechtvaardigheid, eerder geweld, de uitsluiting van veel mensen. Op onze avond spitsten we deze thema’s toe op de Nederlandse situatie, “ aldus Van Uden.

Op de door de Rijens parochiekern georganiseerde avond waren drie lokale politici aanwezig. Zij vertegenwoordigden het CDA, de Partij van de Arbeid en de lokale parij Gemeentebelangen. “Zij ontmoetten een gemengde groep van kerkbetrokken mensen en niet-kerkelijken,” zegt Rob. De brief van bisschop Alas reikte de onderwerpen aan, zoals de impact van de neoliberale economie, de betekenis van de voedselbank en het probleem van armoede en uitsluiting.

“De brief leidde tot een geanimeerd gesprek. Onder de aanwezigen bevonden zich ook mensen die met hun voeten in de modder staan en zo ervaring hebben met straatjongeren en vluchtelingen. Dat bleek bijzonder waardevol. Een aanwezige jongerenwerker had goede contacten met de jongerenraad van de Rijense Turkse moskee. De avond vraagt om een vervolg,” vindt een tevreden diaken Van Uden.

 

Andere berichten