De Werelddag van de Armen is geworteld in ons geloof

28 november 2018

Op het einde van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid in 2016 stelde paus Franciscus de Werelddag van de Armen in, op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. In 2018 vond deze dag voor de tweede maal plaats.

De Priester- en Diakenopleiding had op zaterdag 17 en zondag 18 november een studieweekend. In de zondagsliturgie preekte diaken Vincent de Haas over de bedoelingen van paus Franciscus met de Werelddag van de Armen. Op zaterdagavond sprak diaken Wim Tobé met studenten en staf over deze dag. “Het was een interactieve ontmoeting, waarbij ook enkele echtgenotes van de diakenstudenten aanwezig waren,” vertelt diaken Tobé.

“Ik heb de studenten gevraagd of zij met deze dag bekend waren en of er in hun parochies aandacht aan werd besteed. Sommige studenten lopen stage. Zij hadden er meer over gehoord. Vervolgens heb ik gevraagd hoe zij, als ze in de praktijk stonden, deze dag zouden oppakken. De studenten gaven verschillende suggesties, variërend van het organiseren van maaltijden en lezingen tot aan een Voedselbank, kleding- of speelgoedbank.”

In Rome bezocht paus Franciscus een EHBO-centrum op het Sint Pietersplein en hij lunchte op de Werelddag van de Armen met 1.500 speciale gasten.

“In het vervolg spraken we over de vraag wie deze armen zijn. Het gaat om materieel armen en om iedereen die niet past in de hoofdstroom van de moderne samenleving.” Tobé gaf hiervan enkele voorbeelden. “Het gaat om laaggeletterden, mensen die niet meekunnen met de digitaliteit en ook mensen die wel mee willen doen, maar door de samenleving worden uitgesloten. De Bijbel spreekt in dit verband over het vreemdelingenschap. We hebben samen gekeken hoe Jezus Christus omging met vreemdelingen en gemarginaliseerden.”

“Een van de studenten merkte op dat Jezus Christus mensen nooit financieel hielp. Het gaat bij Hem om de mens. Jezus Christus toonde in zijn leven de barmhartigheid van God. Hij verbond zich van binnenuit met andere mensen. Als we gerechtigheid beoefenen kijken we in elkaars ogen.” Voor de Vlaamse studenten vermeldde Tobé de lijfspreuk van de Vlaamse kardinaal Cardijn, die sprak over zien, oordelen en handelen. “Als we dit vertalen naar de priester- en diakenopleiding kunnen we ook spreken over de trits luisteren, spreken en doen.”

In dit verband bracht diaken Tobé het begrip roeping ter sprake. “Als je geroepen wordt, geef je antwoord op Gods stem. Daardoor schenk je bevrijding en volg je Jezus Christus. God zond zijn Zoon in deze wereld. Zijn Zoon beantwoordt de liefde van zijn Vader door Hem te openbaren in woord en daad, tot zijn zelfgave in de dood toe. Op deze manier is de Werelddag van de Armen geworteld in ons geloof.”

Bekijk de video: Paus Franciscus luncht met 1.500 mensen

 

Andere berichten