De Veertigdagentijd van… pastoor Fons van Hees

14 maart 2018

Fons van Hees is pastoor van de Damiaanparochie op Schouwen-Duiveland en Zuid Beveland.  Tijdens de Veertigdagentijd maakte hij een bedevaart naar Suriname. “Deze reis gaf dit jaar een bijzonder karakter,” vertelt pastoor Van Hees desgevraagd. “Voor mij is de vasten altijd een periode van bezinning. Ik drink geen alcohol en intensiveer mijn gebedsleven.” Dat doet Van Hees aan de hand van de lezingen van het getijdenboek. “Door de daglezingen over Mozes, die zijn volk uit Egypte leidt, beleef ik de Veertigdagentijd sterker.”

Dit jaar maakte hij een reis naar Suriname. “Aanvankelijk beleefde ik deze reis als een onderbreking van de Veertigdagentijd, maar achteraf gezien is het een verrijking van deze periode geweest.” Pastoor Fons van Hees legt het uit. “Het was een reis van de redemptoristen in samenwerking met de norbertijnen naar Suriname in de sporen van Peerke Donders. De zalige Peerke Donders was een redemptorist uit Tilburg. Het heiligdom van Peerke Donders ligt in de parochie van norbertijnen van de abdij van Berne.”

“Suriname is een mooi land met een prachtige natuur. We bezochten Batavia, een plaats midden in de oerwouden van Suriname. Hier heeft Peerke Donders onder de melaatsen geleefd en gewerkt. We bezochten de kathedraal in Paramaribo, waar hij begraven is en een centrum in deze stad waar nog steeds leprapatiënten verpleegd worden. Tijdens de bedevaart waren er verschillende vieringen. We vierden de eucharistie in de kathedraal en ook in een dorp met Marrons.” Marrons zijn afstammelingen van slaven uit Afrika. Ze wisten zich uit de slavernij te bevrijden en vestigden zich in de oerwouden.

Tijdens de reis overleed een van de leden van het gezelschap. Fons van Hees: “Vanuit het dorp van de Marrons maakten we ‘s avonds een tocht naar de moerassen waar reuzenschildpadden leven. Het was een flinke tocht. Daarna werd pater Gaston Ribbens (80) niet goed en is hij overleden. Hij was een Vlaamse redemptorist die missionaris is geweest in Congo. Hij genoot van de reis naar Suriname en herkende veel van Congo. Hij is een zalige dood gestorven. Op zaterdag 10 maart 2018 is hij in Essen (België) begraven. Zijn dood had een grote impact op de groep, maar liet ons ook ervaren dat wij door lijden en dood heen op weg zijn naar de verrijzenis van Pasen en dat is de eigenlijke betekenis van de Veertigdagentijd.”

Batavia, de plaats waar de zalige Petrus Donders lag begraven voordat hij werd herbegraven in de kathedraal in Paramaribo. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten