De Veertigdagentijd met… Fatin Eshaw

23 maart 2018

Fatin Mattey Eshaw is projectcoördinator van het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’ van het Bisdom Breda (Sint Franciscuscentrum). Fatin is lid van de Chaldeeuwse Kerk, een oosterse Kerk die verbonden is met de Rooms-katholieke Kerk. De Chaldeeuwse Kerk heeft haar thuisbasis in Irak. De patriarch, Raphael Louis Sakho, zetelt in Bagdad. Fatin Mattey Eshaw zelf is met haar man en dochter in 1998 uit Irak gevlucht en woont sindsdien in Nederland. Fatin is een geëngageerd lid van haar Kerk. De Chaldeeuwse Kerk kent een rijke vastentraditie. Fatin vertelt er graag over. “We hebben verschillende vastenperiodes,” zegt ze.

“Voor het Paasfeest vasten we vijftig dagen. Dit jaar begon de vastentijd toen de Nederlanders carnaval vierden, op maandag 12 februari. Een vastentijd begint bij ons altijd op maandag. We eten pas na 12.00 uur en onthouden ons van vleesgerechten en zuivelproducten. We eten zuiver vegetarisch.” Fatin wijst op nog een verschil met de westerse traditie. “Bij ons is de zondag ook een vastendag. Zelf doe ik hier niet aan mee. Ik woon nu in Nederland. Daar leerde ik de katholieke traditie kennen volgens welke de zondag een feestdag is. Ik vind dit zelf ook.” Fatin haast zich te zeggen dat iedereen zijn of haar eigen invulling aan de Vastenperiode geeft. “Sommige christenen vasten heel streng, andere beperken zich tot de woensdag en de vrijdag.”

Voor Fatin heeft de vastenperiode een speciale betekenis. “Het is een tijd van gebed en bezinning. Ik bouw stiltemomenten in, onderzoek dagelijks mijn geweten en lees iedere dag in de Bijbel. In zekere zin is het iedere dag vastentijd maar in deze periode beleven we het extra. Het vasten hoort wezenlijk bij onze cultuur.”

Activiteit in Ossendrecht van het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’. Met Fatin Mattey Eshaw links voor op de foto. (Foto: Ramon Mangold)

Daarnaast kent de Chaldeeuwse Kerk nog enkele andere vastenperiodes. “In januari vasten we steeds drie dagen. Dit is eigen aan de Chaldeeuwse traditie. We noemen dit: de vasten van Nineve.” Fatin legt uit wat dit betekent. “Nineve is de hoofdstad van het oude Assyrische rijk. Het ligt aan de oostelijke oever van de Tigris, nabij het huidige Mosoel. God gaf de profeet Jona de opdracht deze stad te bekeren. Jona onttrekt zich aan deze opdracht en scheept zich in om ver weg te gaan. Onderweg raakt het schip in een zware storm en dreigt te vergaan. Jona beseft dat de storm vanwege hem ontketend is en verzoekt de zeelieden hem van boord te gooien. In zee geworpen, slokt een vis Jona op. Jona verblijft drie dagen in de vis en wordt dan aan land gezet. Jona ontdekt zijn roeping en trekt naar Ninive om de stad te bekeren. De inwoners van Nineve geven gehoor aan de roep van Jona en bekeren zich. De gebeurtenis heeft een grote betekenis in onze traditie,” aldus Fatin. “Het is een voorafbeelding van Jezus’ verblijf in het graf.”

“Daarbuiten vasten we één dag voor Maria Hemelvaart en één dag voor Kerstmis. Vroeger waren deze periodes langer, maar de synode van het patriarchaat van Bagdad heeft deze verkort.”

 

Andere berichten