De dag van Johannes Paulus II (dag 6 bisdombedevaart)

24 oktober 2014

Deze regenachtige zesde dag van de bedevaart stond in het teken van de stad waar Johannes Paulus II aartsbisschop is geweest. De dag begon met de eucharistieviering in de kerk van de heilige Florian in het centrum van Krakau en eindigde met de dankvespers in het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau/Lagiewniki.

In de tussentijd hadden de bedevaartgangers de gelegenheid om onder begeleiding of individueel de stad te bezoeken. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering in de barokke kerk van de heilige Florian. In deze parochie was Johannes Paulus II van 1949 tot 1951 kapelaan. Vicaris Verbeek verzorgde de homilie. Hij stond stil bij de contrastervaringen van de woensdag. Enerzijds de feestelijkheid in Wadowice en het nieuwe heiligdom ter ere van de heilige Johannes Paulus II in Krakau. Anderzijds de ervaring van de hel in Auschwitz. Wanneer iemand zich realiseert wat daar heeft plaatsgevonden, vraagt hij zich af hoe het komt dat de mensheid nog niets geleerd heeft.

Vanuit ons geloof beseffen we dat Jezus Christus het liefdesvuur is komen brengen. Het ligt in onze vrijheid dit te aanvaarden. Paus Johannes Paulus II heeft ons uitgenodigd om ons hart open te stellen voor Jezus Christus. Als een mens zich openstelt voor dit liefdesvuur kan God hem ‘binnenste buiten’ keren. Het is aan ons om Hem dit te laten doen. Als dit onze houding is kan het Rijk van gerechtigheid en vrede zichtbaar worden. Het is de uitdaging om de vrijheid van de ander zo te prikkelen dat deze mee wil doen. Daar is moed voor nodig. Daarvoor is deze bedevaart nodig, om elkaar te sterken en het geloof te delen in woord en daad. Als we elkaar vasthouden en ons openstellen voor elkaar en de liefde van Christus gebeurt er iets nieuws, ook bij ons, aldus vicaris Verbeek.

(Foto: R. Mangold)

In de middag trok de bedevaart naar het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Lagiewniki. Daar leefde zuster Faustina Kowalski (1905-1938). In 1931 ontving zij een visioen, waarin Jezus zich openbaarde als koning der goddelijke genade. Zij liet een schilderij van dit visioen maken dat wereldwijd verspreid werd. Haar boodschap van de goddelijke Barmhartigheid heeft een grote invloed gehad op Johannes Paulus II. Hij verklaarde haar op 30 april 2000 heilige. Vanaf die datum viert de Kerk de tweede zondag van Pasen als de zondag van de goddelijke Barmhartigheid. Op 17 augustus 2002 wijdde paus Johannes Paulus II de basiliek in. De diocesane bedevaart besloot daar de dag met de dankvespers en een korte aanbidding van het Allerheiligste.

Op het einde van de viering liet bisschop Liesen de doos met gebedsintenties van het bisdom van Breda in het heiligdom achter. Elke vrijdag vindt er om 15.00 uur in het heiligdom een gebedsviering plaats voor de intenties van de afgelopen week. De priesters van het heiligdom verzekerde bisschop Liesen dat ze voor de intenties van het bisdom zullen bidden. “Op deze manier is het bisdom een cel binnen de Wereldkerk en dat is bijzonder mooi,” aldus de bisschop.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten