Dag van het Jodendom

20 januari 2010

Op 17 januari 2010 vierde de Rooms-katholieke Kerk de Dag van het Jodendom. De Dag van het Jodendom is van oorsprong een Italiaans initiatief. Het is door verschillende bisschoppenconferenties, waaronder de Nederlandse, overgenomen. Op verschillende plaatsen bezochten katholieken synagoges, zo ook in het bisdom Breda.

In het bisdom Breda nam diaken Egbert Bornhijm het voortouw. Samen met pastoor Paul de Maat, gedelegeerde voor het jodendom en Cas van Beek, pastoraal werker in de Emmaüsparochie in Roosendaal, organiseerde hij bezoeken aan de synagoges van Middelburg, Bergen op Zoom en Breda. De organisatoren zijn tevreden. “In Middelburg brachten ongeveer dertig parochianen een bezoek aan de synagoge. Zelf tekende ik voor het bezoek aan de Bergse synagoge. Hier kwamen vijftien mensen uit de hele streek, van Zegge tot Bergen op Zoom. Ze zijn in groepen van vijf rondgeleid,” aldus Bornhijm.

De Bredase synagoge kreeg bezoek van een groep van veertig personen onder leiding van C. van Beek. Rotie Heertje van de joodse gemeente te Breda verzorgde de rondleiding. Enthousiast vertelde ze over de geschiedenis van de synagoge, de inrichting en de verschillende joodse gebruiken. De Bredase synagoge behoort tot de orthodoxe richting.

R. Heertje maakte duidelijk hoe moeilijk het is om in de diaspora als jood te leven. “De Joden kennen 613 wetten. Het gaat om huwelijkswetten maar ook om dieet- en spijswetten. We eten geen vlees van onreine dieren als varkens. Het vlees dat we gebruiken moet op de juiste (kosjer) wijze geslacht zijn. Vlees- en melkprodukten moeten strikt gescheiden worden. Dit vereist dat we twee gescheiden keukens hebben. We kunnen niet zo maar in een restaurant eten. De naleving van deze wetten is uitdrukking van onze wens om volgens de wetten van God te leven.”

De katholieke deelnemers vonden het bezoek waardevol. Zo ook mevrouw Rijk uit Teteringen. “Onze wortels liggen in het jodendom. Daarom moeten we kennis nemen van het joodse geloof. Het is goed voor de verbroedering dat we hier zijn.”

Mevrouw Heertje waardeert dergelijke bezoeken zeer. “We vinden het waardevol dat het respect tussen religies onderling bevorderd wordt. Als gemeenschap trachten we ook aanwezig te zijn bij interreligieuze bijeenkomsten. Onze mogelijkheden om actief hieraan deel te nemen zijn beperkt. Onze gemeenschap telt ongeveer 45 leden. De meeste leden zijn oudere mensen. We vinden het fijn dat kerkelijke groepen bij ons op bezoek komen. Wij krijgen de kans om over ons geloof te vertellen en vooroordelen weg te nemen. Parochies en scholen zijn zeer welkom.”

Voor de toespraak van paus Benedictus XVI bij zijn bezoek aan de synagoge te Rome:
http://www.zenit.org/article-28074?l=english
 

 

Andere berichten