Dag van het Jodendom: Toeleg op wederzijds begrip en het belang van alle mensen gezamenlijk

21 januari 2015

“Met dit samenzijn laten we zien dat wij, Joden, christenen en moslims, er ons samen voor willen blijven inzetten om van Gods ene wereld meer en meer een plaats van vrede en eenheid te maken. Dat is de hoop die we samen blijven uitdragen, ook na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs.” Dit zei Mgr. Woorts op donderdag 15 januari in de Sjoel van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam.

Mgr Woorts, hulpbisschop van Utrecht, is bisschop-referent voor de betrekkingen met het jodendom en hij was in Rotterdam vanwege de bijeenkomst ‘50 jaar Nostra aetata: verbondenheid, verscheidenheid, vrede’. Deze werd georganiseerd door de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI) vanwege de Dag van het Jodendom (17 januari).

Diaken Egbert Bornhijm woonde de bijeenkomst vanuit het bisdom van Breda bij als contactpersoon voor de betrekkingen met het jodendom. Hij zegt: “Het was een breed en gemêleerd gezelschap van katholieken, joden en moslims en waarbij burgemeester Aboutaleb aanwezig was vanuit de gemeentelijke overheid. Mgr. Woorts kenmerkte de bijeenkomst als hartverwarmend, met vertrouwen en hoopvol. Daar sluit ik me graag bij aan. Het belang van interreligieuze dialoog werd benadrukt en de inzet van religies voor vrede en gerechtigheid.”

Nostra aetate stelt dat het de opdracht van de Kerk is ‘om de eenheid en de liefde tussen de mensen en de volkeren te bevorderen.’ Het document is vooral bekend geworden om de paragraaf, waarin gesproken wordt over de Joodse godsdienst (paragraaf 4), maar de verklaring spreekt ook over de moslims die de ene God aanbidden (paragraaf 3). Nostra aetata spoort de katholieke gelovigen aan om zich ernstig toe te leggen op wederzijds begrip en het belang van alle mensen gezamenlijk – sociale rechtvaardigheid, de zedelijke goederen, vrede en vrijheid – te verdedigen en te bevorderen. Concreet roept de tekst christenen op om antisemitisme te bestrijden.

 

 

Andere berichten