Dag van het Jodendom 2020 over ‘bevrijding en vrijheid’

11 december 2019

De Dag van het Jodendom krijgt in 2020 het thema: “Bevrijding en vrijheid”. Deze dag, die op en rond 17 januari 2020 wordt gehouden, is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren.

Bevrijding is een kernbegrip
Dit jaar staat de herdenking centraal dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van de bezetting door de nazi’s. “Een goede gelegenheid om ook op de Dag van het Jodendom op 17 januari 2020 stil te staan bij wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen,” schrijft diaken Egbert Bornhijm, contactpersoon voor de Dag van het Jodendom voor het Bisdom Breda. “In de Joodse en christelijke traditie is ‘bevrijding’ immers een kernbegrip. Dat begint al in de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach.” In een brief die verstuurd wordt aan alle beroepskrachten van het bisdom gaat Bornhijm in op het werkmateriaal dat ter inspiratie is samengesteld.

Gods bevrijdende liefde
Bornhijm: “In het werkmateriaal klinkt het vrijheidsverhaal van het joodse volk in de bijbel: Exodus. Dit verhaal van de uittocht is door de eeuwen heen doorverteld, gevierd en gezongen. Voor Joden en christenen is het uittochtverhaal hét verhaal bij uitstek over bevrijding. Exodus wordt gelezen op de seideravond van Pesach en in de katholieke kerk in de viering van de paasnacht. Mensen van nu zien in de Bijbelse traditie zo hun eigen verlangen naar vrijheid terug die hen door God geschonken wordt. In onze eigen traditie heeft onze vrijheid een direct verband met het handelen van Jezus die in zijn dood en verrijzenis eveneens teken werd van Gods bevrijdende liefde.”

Ter inspiratie in gespreksgroepen
“Het materiaal is ter inspiratie en vooral om, waar mogelijk, in gespreksgroepen en bijeenkomsten onze band met het jodendom aan de orde te stellen en het grote goed van vrijheid onder de aandacht te brengen,” aldus diaken Bornhijm. “Ik hoop dat de Dag van het Jodendom een bijdrage kan zijn in ons verlangen God te leren kennen en zijn liefde in onze wereld aan velen door te geven.”

Andere berichten