Dag van de Bedevaart in Breda

14 mei 2007

Het Gilde van het Sacrament van Niervaert organiseert op 7 juni 2007 voor de derde keer de ‘Dag van de Bedevaart’. Het hoogtepunt is de eucharistieviering in de Antoniuskathedraal. Bisschop-coadjutor van den Hende is de hoofdcelebrant. De viering begint om 19.30 uur.

Processie door binnenstad
De viering wordt voorafgegaan door een tocht door de historische binnenstad van Breda. Deze vertrekt om 19.00 uur op het Begijnhof. Aan de processie nemen gilden deel met trommen en vaandels, kerkelijke verenigingen en verschillende hoogwaardigheidsbekleders waaronder bisschop-coadjutor Van den Hende. Na de eucharistieviering trekt de stoet weer terug naar het Begijnhof waar de deelnemende gilden de dag met een vendelgroet besluiten.

Eeuwenoude devotie
Klundert en Breda zijn nauw verbonden met de verering van het Sacrament van Niervaert. Rond 1300 vond Jan Bautoen, die met twee vrouwen in de omgeving van Niervaert (het huidige Klundert) aan het turfsteken was, een hostie. Bij aanraking vloeide hieruit bloed. Een van de vrouwen haalde de pastoor die de hostie naar de kerk overbracht. Namens de bisschop van Luik stelde magister Macharius een onderzoek in door de hostie met een priem te doorboren. Toen de hostie op vijf plaatsen begon te bloeden, is het wonder erkend. De hostie werd sindsdien vereerd in de parochiekerk van Niervaert. Omdat Niervaert herhaaldelijk door overstromingen werd geteisterd, liet Jan IV van Nassau, de Heer van Breda de hostie in 1449 naar de Grote Kerk te Breda overbrengen. Daar werd deze vereerd tot de beeldenstorm in 1566. Onder de Bredase katholieken is de herinnering aan deze devotie altijd levend gebleven.

Eigentijdse invulling Dag van de Bedevaart
Het gilde stelt zich ten doel de eeuwenoude traditie te verbinden met hedendaagse spiritualiteit. Het gilde wil met de Dag van de Bedevaart een eigentijdse invulling geven aan de viering van Sacramentsdag in het bisdom Breda. Hiertoe zijn naast de eucharistieviering op 7 juni verschillende culturele en godsdienstige activiteiten. Op deze dag vindt in de Antoniuskathedraal om 12.30 u. een oecumenisch middaggebed plaats. Tussen 10.00 u. en 15.30 u. is in de Grote of Onze Lievevrouwekerk te Breda in de Niervaertkapel de tentoonstelling ‘de Kerkschat’ te bezichtigen. Het topstuk van deze expositie wordt gevormd door de paneelschildering van het Sacrament van de Niervaert. Deze keerde in 2006, na een afwezigheid van 440 jaar, in de Grote Kerk terug.
In het Begijnhofmuseum op het Bredase Begijnhof staat een sacramentsprocessie in de vorm van tinnen beeldjes opgesteld.

Op de fiets naar Klundert
Zondag 10 juni organiseert het gilde een fietsbedevaart naar Klundert. Om 6.45 u. verzamelen de deelnemers zich bij het stadhuis op de Grote Markt in Breda. Daar bidden de bedevaartgangers om zegen over de bedevaart. Hierna vertrekken de pelgrims om 7.00 u. naar Klundert, een tocht van ongeveer 30 kilometer. Om 10.30 u. begint daar de eucharistieviering. Tijdens deze viering wordt herdacht dat Klundert 650 jaar bestaat. Bisschop Muskens zal voorgaan. Vervolgens trekken de pelgrims mee in een korte processie met bisschop Muskens. Na een korte pauze met koffie en broodjes hervat de bedevaart de weg terug naar Breda. Na terugkomst is een kort moment van bezinning in de Begijnhofkerk en sluit men de dag af met een maaltijdsoep. De kosten bedragen € 10,– per persoon. Opgave bij het gilde is noodzakelijk

Voor verdere informatie en opgave: www.niervaertgilde.nl

 

Andere berichten