Da Vinci College Roosendaal opent haar deuren voor de wjd

5 oktober 2010

Het bisdom van Breda maakt er werk van om jongeren op scholen te informeren over de wereldjongerendagen (wjd). Het Da Vinci College in Roosendaal was de eerste school waar de wjd werden gepresenteerd. Op vrijdag 1 oktober ging de bisschoppelijke gedelegeerde van het onderwijs er samen met een jongere van de wjd-coördinatiegroep met leerlingen in gesprek over de wjd.

Wjd-informatieronde
Alle scholen in het bisdom van Breda zijn per mail en per brief geïnformeerd en ook telefonisch benaderd voor deze wjd-informatieronde. “Het Da Vinci College zei meteen en volmondig ja op het aanbod van het bisdom,” vertelt bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs Martina Meul. “We werden er dan ook gastvrij ontvangen met koffie, thee en gebak. Hierna gingen we aan de slag met vier groepen jongeren van 15, 16 en 17 jaar over het thema van de wjd: vrienden van elkaar, de armen, en van Christus.”

‘Vrienden’
Martina Meul: “De meeste jongeren luisterden aandachtig en hadden een duidelijk idee wat vriendschap voor hen inhoudt, maar vriendschap met de armen beleven ze niet concreet en vriendschap met Christus is nog onbekend. De wjd kan dus heel veel betekenen voor de hedendaagse jongeren.”

De gedelegeerde voor het onderwijs hoopt dat de wjd de leerlingen ook op het spoor kan zetten van juist die vriendschap met Christus. “Hopelijk komen ze daar te weten hoe belangrijk Christus ook voor hen kan zijn.”

De hele vrijdagochtend stond zo voor het wjd-team in het teken van het gesprek met de jongeren. “Leerlingen namen ook, hetzij nog voorzichtig, een vriendschapsbandje mee met de url van de website www.wydfriends.nl of een informatiekaartje. Dat zijn tekens dat ze zich willen laten bewegen door de boodschap van Christus,” aldus Martina Meul.

Wjd-informatie en presentatie
Inmiddels hebben zich al enkele andere scholen aangemeld om kennis te maken met de wjd. Met vier scholen zijn concrete afspraken gemaakt voor een informatiebezoek.

  • Scholen die interesse hebben in een bezoek kunnen hiervoor contact opnemen met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs via bg.onderwijs@bisdombreda.nl
  • Parochies die interesse hebben in een wjd-presentatie kunnen contact opnemen met het wjd-coördinatieteam wjd@bisdombreda.nl

Vriendschap! Wjd 2008 in Sydney. (Foto: R. Mangold) 

 

Andere berichten