Curriculum vitae mgr. dr. Johannes H.J. van den Hende

10 mei 2011

Bij het persbericht van het bisdom van Breda op 10 mei, bij de bekendmaking van de nieuwe benoeming van de bisschop, werd het bijgewerkte curriculum vitae van mgr. dr. Johannes H.J. van den Hende verspreid. Hier vindt u dit curriculum vitae.
 Curriculum vitae mgr. dr. Johannes H.J. van den Hende

Geboren op 9 januari 1964 in Groningen

Diakenwijding: 15 september 1990 te Groningen (mgr. J. Möller)
Priesterwijding: 6 april 1991 te Groningen (mgr. J. Niënhaus, wegens ziekte mgr. J. Möller)
Bisschopswijding: 25 november 2006 te Breda (eerst-wijdende bisschop: mgr. dr. M.P.M. Muskens, de bisschop van Breda, mede-wijdende bisschoppen: mgr. H.C.A. Ernst, emeritus-bisschop van Breda, en mgr. dr. W.J. Eijk, de bisschop van Groningen-Leeuwarden)

Opleidingen

1976-1982 St. Maartenscollege te Groningen/Haren (gymnasium alpha)
1982-1989 Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
Doctoraal examen augustus 1990
1989-1994 Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome
Faculteit kerkelijk recht
Promotie april 1995. Thesis: Particular Councils and Conferences of Bishops from Vatican II up to the 1983 Code

Benoemingen

1994-2003 Pastoor in Oosterwolde, Gorredijk en Zorgvlied
1997-2006 Rechter officialaat Utrecht-Groningen
2000-2006 Vicaris-generaal van de bisschop van Groningen-Leeuwarden
2002-2006 (Waarnemend) pastoor in Wehe den Hoorn en Kloosterburen
2003-2006 Bisschoppelijk vicaris regio Groningen-Drenthe
2006-2007 Bisschop-coadjutor van het bisdom Breda
          9 september 2006: bekendmaking benoeming tot bisschop-coadjutor Breda
          25 november 2006: bisschopswijding in de H. Antoniuskathedraal
2007-2011 Bisschop van Breda
          31 oktober 2007: bisschop van Breda
          10 mei 2011: bekendmaking benoeming tot bisschop van Rotterdam
2011 Bisschop van Rotterdam, per 2 juli 2011 door het in bezit nemen van de bisschopszetel van Rotterdam

Nevenfuncties

Referent voor de interreligieuze dialoog vanwege de Bisschoppenconferentie
Voorzitter bestuur van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk (als bisschop van Breda)

 

Andere berichten