Compendium van de Sociale Leer van de Kerk prima naslagwerk

13 maart 2008

Eind februari werd in Tilburg de Nederlandse vertaling gepresenteerd van het in 2004 verschenen Compendium van de Sociale Leer van de Kerk. Bisschop Van den Hende beveelt het Compendium aan als prima naslagwerk en goede gids: “Gelukkig is nu de Nederlandse vertaling beschikbaar.”

Het Compendium bevat een verzameling teksten die de sociale leer van de Katholieke Kerk weergeven. “De Kerk draagt bij aan een moreel kompas,” vertelde mgr. De Korte die een inleiding hield bij de presentatie in Tilburg. Mgr. De Korte is bisschop-referent voor Kerk en Samenleving en hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Handboek
Henk Kampert, medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda, was aanwezig bij de presentatie, en zegt: “Het Compendium is geen handboek met pasklare oplossingen voor sociale problemen. Maar het biedt stof ter inspiratie aan katholieken en anderen die geëngageerd zijn in de samenleving en willen nadenken over de samenlevingsprocessen.”
Daarom beveelt Kampert het boek van harte aan voor pastorale beroepskrachten en andere geïnteresseerden in parochies. Dat is een aanbeveling “om samen de tekst te bestuderen en activiteiten op te pakken en te ondersteunen die ‘het goede samenleven’, zoals mgr. De Korte het noemde, bevorderen,” aldus Henk Kampert.

Prima naslagwerk
Bisschop Van den Hende beveelt het Compendium aan. “Al in 2004 werd het Compendium in Rome gepubliceerd en gelukkig is nu de Nederlandse vertaling beschikbaar. Zoals de Katechismus van de Katholieke Kerk uit 1992 een referentiewerk is waarin het geloof van de Kerk systematisch wordt uiteengezet, zo is het Compendium een goede presentatie van de sociale leer van de Kerk betreffende de visie op de mens, de economie, de politiek en vraagstukken van vrede en gerechtigheid.”
“Het nieuwe Compendium heeft een uitgebreid zakenregister en verwijst naar de talloze documenten van de Kerk aangaande haar sociale leer. Het is een prima naslagwerk en een goede gids om vertrouwd te raken met de rijkdom van de Kerk waar het haar sociale leer betreft,” aldus de bisschop van Breda.

Het goede samenleven
Zijn collega-bisschop mgr. De Korte sprak bij de presentatie in Tilburg onder meer over een doorgeschoten individualisme, armoede in eigen land en vooral wereldwijd en werkdruk en consumptiedwang.
Mgr. De Korte: “Binnen deze context spreekt de Kerk over het goede samenleven. Zij denkt over mens en samenleving na vanuit eigen bronnen van wijsheid.” Als allereerste bron van wijsheid noemde hij de H. Schrift. Daarnaast noemde hij ook de traditie van twintig eeuwen christendom: “Heel veel christelijke wijsheid over God, mens en maatschappij is daar te vinden.”

Moreel kompas
Veel van die wijsheid heeft een neerslag gevonden in het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk. Zoals het spreken over de opbouw van een ‘beschaving van liefde’ door paus Paulus VI.
In het katholieke denken over het goede samenleven zijn een aantal kernpunten te traceren, zoals de notie dat iedere mens geschapen is naar Gods beeld en dat de mens, als uniek persoon, een waardigheid heeft op grond van zijn schepsel zijn. Ondertussen is de Bijbelse mensvisie nuchter,” vertelde mgr. De Korte, “met besef van gebrokenheid, zonde en menselijk tekort.”

Andere berichten