Communio over Nieuwe evangelisatie in het Jaar van het Geloof

19 augustus 2013

Het zomernummer van het katholieke theologische tijdschrift Communio is gewijd aan evangelisatie in het Jaar van het Geloof. Dit meldt de website www.jaarvanhetgeloof.nl.

In de zomerperiode brengt de redactie van Communio jaarlijks een dubbelnummer uit dat in het teken staat van een actueel kerkelijk onderwerp. De redactie schrijft in haar inleiding dat dit dubbelnummer staat binnen het grote geheel van dubbelnummers. In 2011 keek de redactie met het thema ‘Kerken sluiten!? En hoe dan verder?’ naar de huidige kerkelijke situatie in Nederland en Vlaanderen.

Dit jaar vat ze het heden en de toekomst van de Kerk samen onder de titel ‘Nieuwe Evangelisatie in het Jaar van het Geloof’. Zo sluit Communio ook aan bij de bisschoppensynode van 2012. Mgr. Dr. Everard de Jong blikt in een uitvoerig artikel terug op deze synode. Diaken Fred van Iersel, destijds functionaris van de sociale leer in het bisdom van Breda, vraagt zich af of en hoe evangelisatie in de gezondheidszorg verantwoord kan zijn. Tim Schilling, medewerker van het Centrum voor parochiespiritualiteit te Nijmegen, geeft een overzicht van de praktijk in Nederland, dit in het licht van de synode.

Het tijdschrift is te bestellen via info@communio.nl. Verdere informatie over het tijdschrift is te vinden op de website: www.communio.nl. Klik hier voor de inhoudsopgave.

 

Andere berichten