Collecteschema 2023

27 september 2022

Parochies en Caritasinstellingen in het bisdom Breda ontvangen het collecteschema voor 2023. Het schema bevat de lijst van landelijke collectes zoals deze door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is vastgesteld voor 2023. Daarnaast zijn caritascollectes opgenomen, zoals vastgesteld door het bestuur van het bisdom Breda.

Het is aan de parochiebesturen zorg te dragen voor de collectes. Het is aan de besturen van de Parochiële Caritasinstelllingen (PCI) zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. Het bisdom vraagt beide besturen hierover onderling in overleg te treden.

Andere berichten