Collecteschema 2015

18 november 2014

Begin november is het Collecteschema 2015 verzonden aan caritasbesturen, de parochiebesturen en aan pastorale beroepskrachten van het bisdom Breda. Het schema kent twee groepen collectes: de ene groep collectes is bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Nederland en in de Kerken elders in de wereld, en de tweede groep omvat de diocesane caritascollectes.

Het is aan de parochiebesturen c.q. kerkbesturen zorg te dragen voor de collectes, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de (inter-)parochiële caritasinstelling om zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. De beide bestuursorganisaties worden gevraagd om hierover onderling overleg te plegen.

Aan de caritascollectes kan het Caritasbestuur een eigen invulling geven. In het schema dat in het bisdom van Breda werd verzonden, is echter zoals gebruikelijk eenmaal een doelstelling bepaald van een caritascollecte. In het collecteschema is er slechts één doelstelling van een caritascollecte bepaald en wel de collecte op de Zondag met aandacht voor Diaconie in het weekend van 06/07 juni. Deze collecte is bestemd voor het diaconale ondersteuningswerk in het bisdo van Breda. Aan al de andere caritascollectes kan het Caritasbestuur een eigen invulling geven.

 

Andere berichten