Collecteschema 2013 verzonden

28 november 2012

Deze week is het collecteschema 2013 verzonden in het bisdom van Breda. Het schema kent twee groepen collectes: de ene groep collectes is bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Nederland en in de Kerken elders in de wereld, en de tweede groep omvat de diocesane caritascollectes.

Het is aan de parochiebesturen c.q. kerkbesturen zorg te dragen voor de collectes, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de (inter-)parochiële caritasinstellingen om zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes.

Download het Collecteschema 2013, klik hier.

 

Andere berichten