Collecteschema 2012 verzonden

2 december 2011

Aan caritasbesturen, parochie- en kerkbesturen en aan pastorale beroepskrachten is deze week het Collecteschema 2012 verzonden. Het schema kent twee soorten collectes: de ene groep is bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Nederland en in de Kerken elders in de wereld en de tweede soort zijn de diocesane caritascollectes.

Het is aan de parochiebesturen c.q. kerkbesturen zorg te dragen voor de collectes, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de (inter-) parochiële caritasinstelling om zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. De beide bestuursorganisaties worden gevraagd om hierover onderling overleg te plegen.

Download het Collecteschema 2012, klik hier.

 

Andere berichten