Collecteschema 2011

25 november 2010

Deze week is het collecteschema 2011 verzonden aan besturen van (inter)parochiële caritasinstellingen, parochiebesturen en pastorale beroepskrachten. Het schema kent twee soorten collectes: de ene groep is bestemd voor de voortgang van de pastorale arbeid in Nederland en in de Kerken elders in de wereld en de tweede soort zijn de diocesane caritascollectes.

Het is aan de parochiebesturen c.q. kerkbesturen zorg te dragen voor de collectes, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de (inter-)parochiële caritasinstelling om zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. Parochiebesturen en besturen van de (inter)parochiële caritasinstellingen worden gevraagd om in onderling overleg zorg te dragen voor het collecteschema.

Download het collecteschema 2011, klik hier

Het collecteschema is ook onder ‘downloads’ op de website van het bisdom geplaatst.

 

Andere berichten