Cijfers Kerkbalans bisdom Breda

15 januari 2008

Donderdag 10 januari zijn tijdens de persconferentie van de landelijke actie Kerkbalans de cijfers van de bisdommen over 2006 bekendgemaakt. De cijfers van het bisdom Breda laten zien dat de inkomsten uit bijdragen Kerkbalans ten opzichte van 2005 stegen met 2,2%.

“De opbrengsten van de kerkbijdragen via de actie Kerkbalans vormen voor de parochies de grootste inkomstenbron,” vertelt Gerrit van Dieren van de afdeling financiën van het bisdom. Daarnaast hebben parochies met name inkomsten uit kerkelijke diensten (zie het bericht Tarieven 2008 verzonden naar parochies van 14-12-2007).

Stijgende inkomsten en stijgende kosten
Uit de op 10 januari gepresenteerde cijfers blijkt dat het totaal van alle inkomsten van de parochies in het bisdom Breda in 2006 ten opzichte van 2005 steeg met 1,8%. “Maar,” voegt Van Dieren er aan toe, “in 2006 was het totaal van de uitgaven van de parochies net als eerdere jaren flink hoger dan het totaal van de inkomsten. Financiering van noodzakelijke uitgaven voor personeel, het onderhoud en de exploitatie van kerkelijke gebouwen vereisen structurele en groeiende inkomsten.”

Nieuwe impuls Kerkbalans
Om parochies te ondersteunen de inkomsten uit Kerkbalans te vergroten is door een landelijk bureau een nieuwe strategie ontwikkeld. In het najaar van 2007 werden parochies op drie dekenale bijeenkomsten geïnformeerd over deze Kerkbalans Nieuwe Stijl.
Van Dieren: “Tijdens deze bijeenkomsten hebben we parochies willen motiveren Kerkbalans Nieuwe Stijl systematisch te gaan voeren op basis van de strategie ‘verbreden en verdiepen’, wat inhoudt dat méér mensen geven en mensen méér geven. Naar aanleiding hiervan zijn nu enkele parochies al aan de slag om de actie een nieuwe impuls te geven.”

De actie Kerkbalans loopt van 13 tot 27 januari. Het is in 2008 de 36e keer dat de landelijke actie Kerkbalans wordt gehouden. Voor meer informatie: www.kerkbalans.nl.

Andere berichten