Christus de wijnstok, wij de ranken: Ontmoetingsdag jongere christenen in Breda

22 november 2017

“Christus is de wijnstok, wij zijn de ranken,” luidde het thema van de ontmoetingsdag tussen Oosterse en Westerse christelijke jongeren in de heilige Franciscuskerk in Breda-Noord. Op 11 november 2017 kwamen ongeveer 200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar bijeen in dit kerkgebouw. Het initiatief voor deze dag lag bij Fatin Mattey-Eshaw, medewerkster van het Bisdom Breda voor het project ‘Vluchtelingen voor Vluchtelingen’. Ze werkte nauw samen met Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom. Pater Richard Lobo svd, lid van het pastoraal team van de heilige Augustinusparochie presenteerde de dag.

Bisschop Liesen was de hele dag aanwezig. Hij lichtte in een korte toespraak het thema toe. De vader is de wijnbouwer. Jezus Christus is de wijnstok. Aan Hem worden alle takken geënt. Op deze manier brengen zij vrucht voort. Ook jullie dragen vrucht als je verbonden bent met Jezus Christus. De takken van de wijnstok groeien in elkaar en raken zo met elkaar verweven. Wij zijn deze takken. Doordat wij steeds meer verbonden zijn met Jezus Christus neemt ook onze onderlinge eenheid toe. Dat is de bedoeling van deze dag.

Wie de kerk binnenkwam voelde onmiddellijk de verbondenheid tussen de deelnemers. In de kerk hing een hartelijke en open sfeer. Ondanks de kerkelijke en culturele verschillen tussen jongeren van Chaldeeuwse, Syrische, Armeense, Koptische en Rooms-katholieke komaf, wist iedereen zich één in geloof. In de pauze trad het Syrisch orkest Suryana op. Dit orkest is mede opgericht door kapelaan Jochem van Velthoven. De leden zijn jonge Syrische christelijke vluchtelingen. De verschillende geloofsgemeenschappen stelden zich voor. Dit leidde tot verrassende ontdekkingen.

Foto: George Krikorian

 

Andere berichten