Chrismaviering in Goes

20 maart 2008

Op woensdagavond 19 maart 2008 vond de jaarlijkse chrismaviering plaats in de Maria Magdalenakerk in Goes. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in deze viering, waarin de heilige oliën werden gezegend en gewijd.

Uitnodiging tot gebed
De oliën werden na afloop van de viering meegegeven aan de parochies. Deze kunnen de oliën in de viering van Witte Donderdag in de eigen parochiekerken naar voren brengen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de boodschap die bisschop Van den Hende in Goes meegaf.
In zijn korte boodschap nodigt de bisschop uit “om in de komende Paastijd – op weg naar Pinksteren – steeds opnieuw te bidden om de kracht en de inspiratie van de heilige Geest: voor het bisdom van Breda in verbondenheid met de wereldwijde Kerk, voor alle mensen die ons gegeven zijn en met wie wij leven, voor de aarde die door de Heer aan ons is toevertrouwd.”

Diocesane verbondenheid
Al vele jaren is het gebruik in het bisdom om op de woensdag van de Goede Week in een diocesane viering het chrisma te wijden en de ziekenolie en catechumenenolie te zegenen. De chrismaviering vindt elk jaar in een ander dekenaat plaats. Pastorale beroepskrachten en parochianen van de parochies en instellingen komen samen rond de bisschop en weten zich zo in het bisdom met elkaar verbonden.

Grote belangstelling
Meer dan 900 mensen waren aanwezig bij de viering in Goes. Mgr. H. Lommers, die als kanselier vanuit het bisdom de viering voorbereidde met de parochie: “De oliewijding wordt jaarlijks zeer goed bezocht en kan zich in een onverminderde belangstelling verheugen. Juist in de Goede Week op weg naar Pasen is het goed dat de Kerk van Breda zich verzamelt rond de eigen bisschop en zich bewust wordt van het Paasgeloof en de kracht van de sacramenten.”

Paasmysterie
De olie wordt het hele jaar door gebruikt bij met name het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving. Tot volgend jaar nieuwe olie wordt gezegend en gewijd. “De sacramenten vinden hun oorsprong in het Paasmysterie van Christus, waarvan de herdenking op Witte Donderdag begint. Met name de eucharistie, maar ook de andere sacramenten, vinden daar hun oorsprong en worden door het geloof werkdadig en vruchtbaar,” aldus mgr. Lommers.

H. Maria Magdalena
De chrismaviering vond plaats in het dekenaat Zeeland, in de kerk van de H. Maria Magdalena parochie in Goes, waar de parochie binnenkort haar eeuwfeest viert. Op 6 april viert de parochie dat het kerkgebouw honderd jaar oud is. Voorafgaand aan dat feest is de kerk in de voorbije periode gerestaureerd. Het bestuur van de parochie was de trotse gastheer voor de chrismaviering.
Koren uit de parochie (de Zeeuwse koorschool, het herenkoor St. Caecilia, het gemengd koor Con Amore en het jongerenkoor L’Esprit) verzorgden de zang. De liturgische assistenten (lector, misdienaars en acolieten) kwamen uit de regio van de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Gaven
Het is gebruikelijk om een gave mee te nemen naar de viering, bestemd voor een diaconaal doel. Dit jaar was gekozen voor twee noodopvanghuizen, in Goes en in Zierikzee. In beide activiteiten werken kerken oecumenisch samen om kortdurende opvang te realiseren voor mensen die vanwege een crisis geen onderdak hebben. Vertegenwoordigers van parochies namen levensmiddelen, toiletartikelen, kinderspeelgoed en (nacht)kleding mee, artikelen waar de noodopvang goed gebruik van kan maken.

Download hier de korte boodschap van bisschop Van den Hende.


(Foto’s: P. Paree)

Andere berichten