Chrismamis op 5 april 2023

23 februari 2023

In de Goede week voor Pasen wordt op woensdag 5 april 2023 de Chrismamis van het bisdom Breda gevierd. Vanaf 19:00 uur zijn gelovigen vanuit alle hoeken van het bisdom welkom in de kerk van de H. Willibrordus te Sint Willebrord (ingang: pastoor Bastiaansensingel 30). Zoals het er nu uitziet, zal Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch, hoofdcelebrant zijn. Tijdens de eucharistieviering wijdt hij het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving.

Start van de veertigdagentijd
Deze week werden de uitnodigingen met praktische informatie voor de Chrismamis verzonden. In zijn begeleidend schrijven reflecteert vicaris-generaal Mgr. Harry Lommers op de zorgelijke tijd waarin we leven en de “opgang naar Pasen” die we begonnen zijn met de start van de veertigdagentijd.

“God heeft ons niet alleen gelaten in onze duisternis, maar heeft de duisternis door zijn kruisdood en verrijzenis overwonnen. Met Pasen zullen we dat in z’n volheid vieren.” Namens bisschop Liesen, die opnieuw herstellende is van een operatie, wenst Lommers ieder een goede en inspirerende veertigdagentijd toe. Voor de Chrismamis hoopt hij op een grote deelname van alle parochies, kloosters en zorginstellingen van het bisdom, “om zo, in verbondenheid met heel het bisdom en de wereldkerk, aan de vooravond van Witte Donderdag ons geloof te vieren rond Christus, de Gezalfde.”

Tot 1990 vond de Chrismamis plaats op de morgen van Witte Donderdag. Om de deelname door vertegenwoordigers vanuit het bisdom beter mogelijk te maken is het tijdstip verplaatst naar de woensdagavond in de Goede Week. De relatie met de viering van Pasen blijft zo behouden.

“Wij willen delen”
Zoals gebruikelijk bij de Chrismaviering in het bisdom Breda, kunnen vertegenwoordigers van parochies, instellingen en kloosters een gave meebrengen. De Caritasinstelling van de gastparochie H. Franciscus koos voor het project ‘Wij willen delen’ dat onlangs de Antoniusprijs voor diaconie won. “Wij, leden van de Franciscusparochie, hebben gekozen voor het meest opvallende diaconale initiatief waar we in de afgelopen tijd van hebben gehoord: “Wij willen delen”. We zijn getroffen door de eenvoud van de actie en het grote effect wat deze actie genereert. Het treft ons echter ook dat blijkbaar nog steeds een groot aantal gezinnen deze hulp daadwerkelijk nodig heeft.”

Verdieping

Foto: Wilmar Wullems

Andere berichten