Chrismamis 2022 in Hulst: ‘Meedoen met Christus’

16 april 2022

“Gaan wij terug naar het oude normaal?” deze vraag hield bisschop Liesen voor aan de 300 deelnemers aan de Chrismamis van het bisdom Breda die in de Willibrordusbasiliek in Hulst gevierd werd. De bisschop constateerde dat in Nederland de voedselvoorraden op peil bleven in de coronacrisis, maar “we leven niet van brood alleen” merkte hij. Jongeren en ouderen vereenzaamden. “Twee jaar geleden speculeerden we hoe het nieuwe normaal eruit zou zien. Gaan we nu door waar we gestopt waren? Met nieuwe zorgen, zoals een oorlog?” Volgens de bisschop gaan we niet terug naar het oude normaal. “Versterkt door corona, is er iets op gang gekomen van verdieping, verlangen en dat het anders zou moeten. “De krimp die we al jaren beleven is een gegeven van onze seculiere maatschappij, maar er broeit iets in de parochies en de wereldkerk.” De bisschop verwees naar de onderwerpen van parochievernieuwing die aan de orde komen bij de synodale weg en de missionaire kerk. “Gods geest wijst geeft ons kracht en zendt ons uit.”

Bisschop Liesen benadrukte het belang van actieve deelname aan de missie van Christus, die ons uitzendt en zélf bij ons blijft. “In de liturgie vieren we dat Hij bij ons blijft in zijn woord, in zijn sacrament en in onze geloofsgemeenschap. Hij zelf is de handelende persoon en wij zelf doen actief mee met wat Hij doet. De kortste formule daarvan kent u allemaal: ‘door Hem en met Hem en in Hem’.” Het gevaar schuilt er volgens de bisschop in dat wij ‘meedoen met Christus’ gemakkelijk vervangen met ‘overnemen van Christus’.

Bisschop Liesen: “De vraag hoe je actief kunt deelnemen, is gemakkelijker te beantwoorden als je het antwoord weet op een andere vraag die Christus stelt aan zijn leerlingen: “Wie zeggen jullie dat ik ben?” Het antwoord op deze vraag is nodig om Hem te kunnen volgen en te delen in wat Hij doet. De eerste leerlingen hebben die stappen gezet. En wij staan nog steeds op die weg. Als je weet wie Christus voor je is, als je door Hem de barmhartigheid van God leert kennen, dan kom je op het spoor van actieve deelname. Wat we vanavond samen doen, doen we niet op eigen kracht. We doen mee met wat Christus doet. Hij geeft de kracht.”

Tijdens de eucharistieviering wijdde bisschop Liesen het chrisma en zegende hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving. In de viering hernieuwden de aanwezige priesters van het bisdom Breda hun wijdingsgeloften.

Foto’s: Wilmar Wullems

Andere berichten