Chrismamis 2009 in Oud-Gastel

3 maart 2009

De jaarlijkse viering van de chrismamis vindt dit jaar plaats op 8 april 2009. De St. Laurentiusparochie te Oud-Gastel fungeert als gastheer. De viering begint om 19.00 uur.

Gehele kerkgemeenschap
Bisschop Van den Hende nodigt alle pastorale beroepskrachten en alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen in het bisdom van Breda uit aan deze viering deel ten nemen, opdat de viering van de chrismamis een viering van de gehele kerkgemeenschap in het bisdom zal zijn. Het is voor de twintigste keer een viering, waaraan door een grote afvaardiging uit parochies, kloosters en zorginstellingen zal worden deelgenomen.

Gaven
Iedere parochie of instelling wordt verzocht naar de chrismaviering een kleine gave mee te nemen. Deze zijn dit jaar bestemd voor de Voedselbank ‘Goed ontmoet’. Sinds november 2007 verstrekt deze voedselbank voedselpakketten aan ongeveer 330 gezinnen in West-Brabant en Tholen. Er zijn uitgiftepunten in Bergen op Zoom, Roosendaal en Ossendrecht. Al dit werk gebeurt door 48 vrijwilligers.

De heilige oliën
In de chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig chrisma. Het chrisma is het sacramentele teken van de heilige Geest. Het wordt gebruikt voor de zalving bij het doopsel, het vormsel en de wijding tot priester en bisschop. Ook een altaar wordt bij de wijding met chrisma gezalfd. In de liturgie is een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk, die een taak in de Kerk vervullen, opgenomen.

 

Andere berichten