‘Catechesebisschoppen’ Wereldjongerendagen bekendgemaakt

8 juli 2011

De drie Nederlandstalige catecheses tijdens de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid worden gegeven door mgr. Eijk, mgr. De Jong en mgr. Van den Hende. Dat maakt Jong Katholiek vandaag bekend.

Deelnemers aan de Wereldjongerendagen komen tijdens het programma drie ochtenden met hun eigen land- en/of taalgenoten bij elkaar. Een vast onderdeel is dan de catechese, gevolgd door een eucharistieviering. De thema’s voor de catecheses komen voort uit het internationale hoofdthema van de Wereldjongerendagen: ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof.’

Je leven bouwen op Christus
Bisschop Van den Hende zal de catechese op donderdag 18 augustus verzorgen. Deze catechese zal gaan over het deelthema ‘opgebouwd in Jezus Christus’. Dit deelthema sluit aan bij de voorbereiding van de jongeren in het bisdom van Breda. Zij zijn al een jaar met elkaar op weg vanuit het thema ‘vriendschap met Christus’. Vriendschap met Christus betekent ook: vriendschap met de armen en vriendschap met elkaar.

“Jonge mensen worden geroepen om hun leven op te bouwen zoals ze een huis zouden bouwen. […] Jezus Christus nodigt ons uit om ons leven met Hem te bouwen, op een stevig fundament. Daarom worden jongeren uitgenodigd om een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan.” Dit zegt de Vaticaanse Congregatie voor de leken, die bisschoppen die catecheses verzorgen het inhoudelijk thema aanreikt. De congregatie verwijst naar Joh. 15, 14-15, waar Christus zijn leerlingen ‘vrienden’ noemt.

Ook wordt verwezen naar twee delen uit de brief van paus Benedictus XVI aan de jongeren vanwege de wereldjongerendagen, de nrs. 2 en 4. Download de brief van de paus Benedictus XVI, klik hier.

Zie ook het bericht op Jong Katholiek: www.jongkatholiek.nl
 


Uit de brief van paus Benedictus XVI aan de jongeren vanwege de 26ste wereldjongerendagen:

Nr. 2
Door het geloof zijn we op Christus gegrondvest (vgl Kol 2, 7), zoals een huis op zijn fundering. De heilsgeschiedenis biedt vele voorbeelden van heiligen die hun leven op Gods woord bouwden. Allereerst Abraham, ons aller vader in het geloof. Hij gehoorzaamde toen God hem vroeg het land van zijn voorouders te verlaten en op weg te gaan naar een onbekend land. “Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend, en hij werd Gods vriend genoemd” (Jak 2, 23). Op Christus gebouwd zijn betekent Gods roep met ja beantwoorden, op Hem vertrouwen en zijn woord in praktijk brengen. Jezus zelf berispte zijn leerlingen: “Waarom roepen jullie Heer! Heer! tegen mij en doen jullie niet wat ik zeg?” (Lc 6, 46). Hij bleef bij het beeld van het bouwen van een huis: “Iedereen die bij Mij komt, Mij hoort en doet wat Ik zeg – Ik zal jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundering op de rots legde. Toen kwam er een overstroming en de rivier beukte tegen het huis, maar kon het niet aan het wankelen brengen, want het was goed gebouwd” (Lc 6, 47- 48).

Nr. 4
Wij willen ook graag Jezus kunnen zien, met Hem praten en, zelfs nog sterker, zijn
aanwezigheid voelen. Voor veel mensen tegenwoordig is het moeilijk geworden om tot Jezus te komen. Er zijn zoveel Jezusbeelden in omloop met de claim van wetenschappelijkheid, losgemaakt van de grootheid en uniciteit van zijn persoon. Daarom heb ik gedacht, na vele jaren studeren en nadenken, om iets van mijn eigen persoonlijke ontmoeting met Jezus te delen door een boek te schrijven. Het was een manier om anderen te helpen de Heer te zien, horen en aanraken in wie God tot ons kwam om zichzelf bekend te maken. Jezus zelf, toen hij een week later weer verscheen aan zijn leerlingen, zei tegen Thomas: “Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig” (Joh 20, 27). Ook wij kunnen tastbaar contact met Jezus hebben en zo te zeggen onze hand leggen op de tekenen van zijn Lijden, de tekenen van zijn liefde. Het zijn in het bijzonder de sacramenten waarin hij dichtbij komt en zich aan ons geeft. Beste jonge mensen, leer Jezus te “zien” en te “ontmoeten” in de Eucharistie, waar Hij aanwezig en dichtbij ons is, en zelfs tot voedsel voor onze reis wordt. In het sacrament van de boete openbaart de Heer zijn barmhartigheid en schenkt ons altijd zijn vergeving. Herken en dien Jezus in arme mensen, in zieken, in onze broeders en zusters met problemen en hen die hulp nodig hebben. Ga een persoonlijke dialoog aan met Jezus Christus en onderhoud die in geloof. Leer Hem beter kennen door de Evangeliën te lezen en de Catechismus van de Katholieke Kerk. Praat met Hem in gebed en stel je vertrouwen op Hem. Hij zal nooit dat vertrouwen beschamen!

 

Andere berichten