Caritasbesturen bijeen

17 november 2008

Bestuursleden van de (inter)parochiële caritasinstellingen in het bisdom van Breda kwamen op 5, 6 en 13 november per dekenaat bijeen voor hun jaarlijkse ontmoeting. De bijeenkomsten hadden dit jaar in het bijzonder als onderwerp de specifieke rol van de (inter)parochiële caritas instellingen bij de parochiële samenwerkingsverbanden.

Een samenvoeging van parochies heeft invloed op de parochiële caritasinstellingen die aan die parochies zijn verbonden. Zij dienen namelijk met elkaar samen te gaan in een nieuwe parochiële caritas instelling, verbonden aan de nieuwe parochie.

De besturen waren goed vertegenwoordigd en de bijeenkomsten verliepen in een goede en open sfeer. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers hield een inleiding over het diocesaan beleid met betrekking tot de samenwerkingsverbanden. Daarna ging Jan Damen, medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom, in op de specifieke rol van de caritasinstellingen bij de samenwerking van de parochies.

De econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, gaf informatie over de samenstelling en de taak van de diocesane caritasinstelling en presenteerde daarbij de financiële cijfers op hoofdlijnen. Daarna deed Myriam de Jong-Smits verslag van de werkzaamheden van de medewerkers van de pastorale dienstverlening die actief zijn op het terrein van Kerk in de samenleving.

In de uitwisseling die volgde kwamen onder meer de ervaringen ter sprake van caritasbestuursleden uit parochies die zijn ontstaan uit een eerdere samenvoeging. Zij vertelden uit eigen ervaring voor welke organisatievorm zij hadden gekozen. Anderen vertelden hoe nu reeds de samenwerking wordt vormgeven.

Voor meer informatie kunnen (inter)parochiële caritasinstellingen contact opnemen met M. de Jong-Smits.
 

Andere berichten