Cadeautip: Heruitgave Catechismus en Compendium

16 november 2023

In november 2023 is de herdruk van de Catechismus van de Katholieke Kerk verschenen. Dit werk biedt een heldere samenvatting van het Katholieke geloof en geeft richting aan katholieken wereldwijd in de uitdrukking van het geloof in haar eredienst en dagelijks leven. Het betreft een heruitgave van de oorspronkelijke versie die in jaren ’90 van de vorige eeuw werd uitgegeven. Ook het bijhorende Compendium is opnieuw uitgegeven.

De Catechismus (”onderrichting”) helpt inzicht te krijgen in het Katholieke geloof en christelijk leven door er uitleg en achtergrond van te geven. De verschillende geloofspunten worden in het kort en toegankelijk beschreven. Geloofsbelijdenis, viering van de Sacramenten, moraal en sociale leer en het gebed komen aan de orde. Onderbouwing ervan vanuit bronnen, zoals de Bijbel en wat onder anderen christelijke schrijvers, Concilies en het Leergezag daarover hebben gezegd, helpen meer inzicht te geven. Door het gebruik van trefwoorden en onderlinge verwijzingen binnen de Catechismus kan beter begrepen worden dat het geloof één geheel vormt.

“De Catechismus van de Katholieke Kerk is een belangrijk document dat ons leert hoe we ons leven volgens de wil van God kunnen leiden.” ~ paus Franciscus

Compendium

Het Compendium biedt een getrouwe samenvatting van de geactualiseerde Nederlandstalige uitgave van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Het bevat in een bondige vraag-en-antwoordvorm alle wezenlijke elementen en is een soort vademecum dat zowel gelovigen als niet-gelovigen in staat stelt in kort bestek een goed inzicht te krijgen in het katholieke geloof. Met als bijlage een bundeling algemene gebeden en formules van de katholieke leer.

Over de auteurs

De Catechismus is samengesteld door een commissie van twaalf kardinalen en bisschoppen. Deze commissie is samengebracht door Johannes Paulus II in 1986 en opereerde onder het voorzitterschap van Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. De commissie is bijgestaan door een comité van deskundigen op het gebied van theologie en catechese bestaande uit zeven diocesane bisschoppen.

Zowel Catechismus als Compendium worden uitgegeven door Kokboekencentrum en zijn ook beschikbaar als e-book. Kijk voor meer informatie op de website van de uitgever:

 

Vind meer cadeautips in de webwinkel van de Katholieke Bijbelstichting.

Andere berichten