Brochure bijeenkomst in het bisschopshuis over het Handboek voor de spirituele oecumene

23 januari 2009

Op maandagavond 10 november 2008 vond in het bisschopshuis in Breda een bijeenkomst plaats voor pastorale beroepskrachten over het Handboek voor de spirituele oecumene. De drie inleidingen van de avond zijn gepubliceerd in een brochure die is verzonden aan de pastorale beroepskrachten in het bisdom.

Diaken René de Weerd, functionaris voor oecumene van het bisdom van Breda, geeft in zijn inleiding die in de brochure is opgenomen de achtergrond en de intentie van het Handboek voor de spirituele oecumene aan. Dominee Vermeulen, dominee in Bergen op Zoom en voorzitter van de classis West-Brabant, spreekt over zijn visie aangaande oecumene en aangaande de mogelijke rol van het handboek in de praktijk. Pastoraal werker Bornhijm, werkzaam in de parochie Sint Christoffel in de regio Halsteren en Steenbergen, spreekt over de oecumene in zijn pastorale praktijk en brengt in dit verband het handboek ter sprake. De brochure benadrukt het belang van oecumene en verwijst daarvoor naar het Oecumenisch directorium van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen (1993).

Download de brochure. Klik hier.

Het Handboek voor de spirituele oecumene is geschreven door kardinaal W. Kasper, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eenheid van de Christenen..

Het Handboek voor de spirituele oecumene kan worden besteld bij het Secretariaat van de RK Kerk via E bestel@rkk.nl, T 030 2326909. (Prijs € 7,50 excl. verzendkosten.)

Andere berichten