Brief ‘Samen geloven, gewoon doen’ en Liduinaschool aan ouders communicanten en vormelingen

11 oktober 2011

Samen met de Liduinaschool heeft de impulsgroep ‘Samen geloven, gewoon doen’, die actief is in het bisdom van Breda, een brief verzonden aan de ouders of verzorgers die eerste communicanten of vormelingen op de Liduinaschool hebben. De SO/VO Liduinaschool voor ZML in Breda is een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. De Liduinaschool heeft vier locaties en telt 500 leerlingen.

Werkbezoek bisschop Van den Hende
Het gezamenlijke initiatief om de ouders en verzorgers aan te schrijven is een gevolg van het diaconaal werkbezoek van bisschop Van den Hende op 25 juni 2010. (Werkbezoek bisschop Van den Hende aan Liduinaschool voor ZML)

Samenwerking school en bisdom
De voorbereiding op het ontvangen van de eerste communie en het sacrament van het vormsel vindt plaats in parochies. De Liduinaschool en het bisdom van Breda werken hiervoor samen. De Liduinaschool vindt het belangrijk dat leerlingen goed worden begeleid bij de voorbereiding op het ontvangen van de eerste Communie of het Vormsel. Leerkrachten van de Liduinaschool willen ouders/verzorgers en de kinderen daarom ondersteunen. Zij doen dit samen met de impulsgroep van het bisdom van Breda ‘Samen geloven gewoon doen’, die bemiddelt tussen de school en de parochie.

Als kinderen mee willen doen aan de voorbereiding op de eerste heilige Communie of het sacrament van het Vormsel, kunnen de ouders en verzorgers dit doorgeven aan de directeur van de Liduinaschool, de heer Paul Hotterbeekx.

Ook als ouders en verzorgers vragen hebben over geloofsopvoeding of deelname van hun kind aan het leven van de parochie kunnen de Liduinaschool en ‘Samen geloven gewoon doen’ iets betekenen. Op verschillende plaatsen zijn kinderen met een verstandelijke beperking actief in de parochie, bijvoorbeeld als misdienaar of als lid van het kinderkoor.

Impulsgroep ‘Samen geloven gewoon doen’
Myriam de Jong-Smits ondertekende de brief aan de ouders/verzorgers. Zij is medewerker van de pastorale dienstverlening van het bisdom en schreef de brief mede namens de Liduinaschool en de werkgroep ‘Samen geloven gewoon doen’. De impulsgroep ‘Samen geloven gewoon doen’ is een werkgroep die zich in het bisdom van Breda bezighoudt met het betrekken van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in het parochieleven.

Zie ook op deze site:
‘Katholiek onderwijs doet ertoe’: bisdommagazine ‘Geloof en onderwijs’. Klik hier
En lees het bisdommagazine ‘Geloof en onderwijs’ (p. 4-5) voor een interview met Paul Hotterbeekx en Joke Alberts van de Liduinaschool. Klik hier.

 

Andere berichten