Brief Nederlandse bisschoppen over waardig communiceren

8 juni 2012

Naar aanleiding van het Hoogfeest van Sacramentsdag van 10 juni 2012 schreven de Nederlandse bisschoppen een brief aan de rooms-katholieke gelovigen van Nederland.

"Het Hoogfeest van Sacramentsdag (…) is een goede gelegenheid om de aandacht te vestigen op de betekenis van het sacrament van de eucharistie, het communiceren en op de aan dit sacrament verschuldigde eerbied," schrijven de Nederlandse bisschoppen.

Lees verder en download de brief op de website van de kerkprovincie, klik hier

 

Andere berichten