Brief bisschop Liesen aan de pelgrims (Bisdombedevaart 2014)

10 oktober 2013

In een brief van bisschop Liesen nodigt de bisschop belangstellende pelgrims uit om mee op reis te gaan in de voetsporen van de zalige paus Johannes Paulus II. “Geen paus en zelfs geen mens is ooit op zoveel plaatsen door zoveel mensen in levende lijve gezien als hij: zijn leven was een voortdurende bedevaart. Overal nodigde hij op zijn eigen inspirerende wijze mensen uit om het hart open te stellen voor Christus. Tijdens onze pelgrimstocht mogen we ons laten raken door zijn spiritualiteit,” aldus de bisschop.

“De zalige paus Johannes Paulus II heeft een enorme impuls gegeven aan de Kerk door de uitvoering van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) ter hand te nemen. Een belangrijk woord van het Concilie is de nieuwe evangelisatie. Gaan in de voetstappen van Johannes Paulus II is voor ons een kans om ons geloof te verdiepen en vernieuwen. Het reisdoel van de bedevaart is niet alleen Polen, maar meer nog het eigen hart. In de aanloop naar de bedevaart die van 18 tot 25 oktober 2014 plaats vindt, kunnen we een jaar lang stappen zetten naar Christus en elkaar. Zo wordt de bedevaart een onvergetelijke reis en een verrijking voor onszelf en voor mensen met wie we leven.

Download de brief van de bisschop aan de pelgrims.

 

Andere berichten