Bredase parochie genomineerd als ‘Parochie van het jaar’

26 oktober 2007

Welke parochie heeft het meest originele idee om zoveel mogelijk deelnemers naar de Wereldjongerendagen 2008 in Sydney te laten gaan? Deze vraag werd aan alle Nederlandse parochies gesteld door het RKK-programma Kruispunt. Overmorgen wordt de landelijke parochiedag in Hilversum bekendgemaakt wie de winnaar is en daardoor uitgeroepen wordt tot ‘Parochie van het jaar 2007’. Het samenwerkingsverband van de parochies Breda-Oost en Teteringen is een van de genomineerden.

Jongeren betrekken
Pastoor Wiel Wiertz: “Ik ben er trots op dat de aanhoudende aandacht voor jongeren opgemerkt wordt en is. Het is bepaald niet gemakkelijk om daar steeds weer aandacht aan te geven en aandacht voor te vragen. Eerlijk is eerlijk, niet iedereen in de parochie begrijpt altijd dat jongeren speciale aandacht en benadering vragen. Ineke Leemput is al vele jaren op dit terrein vasthoudend actief. En met succes.”
Ineke Leemput is pastoraal werkster in de parochie. Zij zegt in een reactie: “We zijn zeer vereerd dat we genomineerd zijn. We zijn ons ervan bewust dat het heel belangrijk is om jongeren bij de Kerk te betrekken. We merken dat ze graag aangesproken worden op hun talenten, meewerken aan de website, als technische man worden ingezet bij grootschalige activiteiten zoals het jubileumfeest van de parochie, misdienaar, lector of acoliet zijn, een misdienaarsweekend mee organiseren. Ga zo maar door.”

Grote inzet
Samen met de jongeren bereidt Ineke Leemput de jongerenvieringen in de parochie voor: “In de geloofsgesprekken bij de voorbereiding van die vieringen komen geloof en leefwereld bij elkaar. Ze zeggen dat het bij ons niet saai is en genieten ervan om samen te komen.” Ze complimenteert de jongeren met hun grote inzet: “De voorbereiding op de Wereld Jongeren Dagen van 2008 vraagt veel van hen. Ze hebben allerlei bijbaantjes en samen houden ze acties om geld in het laatje te krijgen.”

Christus het fundament
Wiel Wiertz, die ook deken is van dekenaat De Baronie, geeft aan de groei die zichtbaar is bij jongeren en hun groeiende betrokkenheid op Kerk zijn als een groot compliment te beschouwen. Op vrijdag 26 oktober verscheen het nieuwe nummer van het Magazine van het bisdom Breda. Het nieuwe themanummer staat geheel in het teken van ‘Geloof en jongeren’. Jeroen Blijlevens, een van de jongeren uit de parochie Breda-Oost, werd geïnterviewd voor het blad.
Wiel Wiertz: “Geweldig vind ik dat hij in het Magazine aangeeft dat alle activiteit in en rond de parochie hem klaar maken om de toekomst aan te kunnen. Dat is de bedoeling. Een fundament helpt daarbij. De geloofsgemeenschap biedt voortdurend Christus aan als dat fundament. Vanuit de overtuigde slogan: weet dat je welkom bent! Dat geldt voor iedereen. In het bijzonder ook voor jongeren. Kortom: de nominatie is een geweldige opsteker. We gaan met een hele groep naar Hilversum. En het bestaat niet dat we teleurgesteld naar huis komen!”

Lees drie interviews met jongeren in het Magazine van het bisdom Breda ‘Geloof en jongeren’. Interviews uit heel het land worden verzameld op jongkatholiek.nl.

Zie het bericht over de parochiedag en de verkiezing op katholieknederland.nl.

Andere berichten