Bredase martelaren geboekstaafd

9 juni 2008

Onlangs verscheen Getuigen voor Christus; Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw. Ongeveer dertig auteurs hebben aan dit boek hun medewerking verleend. Vanuit het bisdom Breda zijn veertien religieuzen in het boek opgenomen, één leek en drie priesters.

Hedendaagse martelaren
De uitgave is het gevolg van een oproep van paus Johannes-Paulus II. Bij gelegenheid van de millenniumwisseling riep hij alle bisschoppen op de gedachtenis van de eigen martelaren niet verloren te laten gaan. Als antwoord op dit verzoek kreeg de Nationale raad voor liturgie opdracht een onderzoek te starten naar alle Nederlanders uit de vorige eeuw die voor hun geloof in Christus gestorven zijn.

Nederlandse martelaren
In het boek zijn levensbeschrijvingen van 221 Nederlandse martelaren opgenomen. Het merendeel kwam om tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar er zijn ook Nederlandse missionarissen, paters, broeders en zusters, voor hun geloof gestorven. In een appendix staat een lijst van vermoorde katholieke Joden. Ze zijn opgepakt naar aanleiding van het bisschoppelijk protest tegen de Jodenvervolging van 26 juli 1942.

Bredase geloofsgetuigen
Hans de Jong, medewerker van de afdeling PR en Informatie. van het bisdom van Breda, werkte namens het bisdom Breda aan deze uitgave mee. “Ik heb me beperkt tot de leken afkomstig uit en priesters van het bisdom Breda. De religieuzen zijn beschreven door de leden van hun eigen orde of congregatie. Verschillende paters, zusters en broeders zijn uit ons bisdom afkomstig. De heilige Marie-Adolphine is bij de geloofsgetuigen uit het bisdom geplaatst omdat zij niet tot een Nederlandse congregatie behoorde,” vertelt hij.

“Door dit werk besef je dat het een kostbaar goed is het geloof in vrijheid te mogen belijden. Dit is niet altijd vanzelfsprekend geweest. De trouw aan het geloof vraagt bij tijd en wijle offers en moedige keuzes. De geloofsgetuigen die in dit boek beschreven zijn, hebben deze gemaakt. Ze deden dit vanuit een groot geloof in Jezus Christus en zijn Kerk. Ik hoop dat hun levens ons inspireren dit ook te doen, in de samenleving van vandaag.”

Onder het hoofdstuk bisdom Breda zijn opgenomen in het boek:

 • Hein Hoeben (1899-1942)
 • Kapelaan Van Lierop (1897-1942)
 • Kapelaan Verhaegen (1907-1944)
 • Kapelaan Mol (1914-1943)
 • Zuster Marie-Adolphine (1866-1900, China)

Religieuzen afkomstig uit het bisdom, niet opgenomen in het hoofdstuk over het bisdom Breda:

 • Broeder Antonius Geerts cm (1875 Oudenbosch-1937) te China
 • Pater Gerard Wouters cm (1909 Breda-1937) te China
 • Pater Gerardus van den Heuvel (1900 Made en Drimmelen-1945) te Keulen in gevangenis gestorven
 • Eduard Plasschaert msc (1871 Overslag-1904) missionaris in Papua Nieuw Guinea
 • Pater Jacobus Petrus Gerardus Cornelis Akkermans msc (1909 Oosterhout-1942)
 • Pater Jacobus Franciscus Adrianus Ligtvoet msc (1914 Oosterhout)-1942 (Molukken)
 • Broeder Adrianus Peeters msc (1878 Teteringen – 1942 Molukken)
 • Broeder Francsicus Raaijmakers msc (1892 Oudenbosch -1942 Molukken)
 • Father Bertus C.P. Santbergen (1918 Fijnaart-1964 Congo)
 • Broeder Damianus Brabers scj (1905-1964 te Congo)
 • Zuster Cornelie Dorothea Hertogh (1907 Stoppeldijk-1945 te Indonesië)
 • Zuster Barnabé Anna in ’t Groen 1902 Dongen- 1945 Indonesië)
 • Zuster Gemma Petronella Reijntjes 1914 Teteringen- 1945 Indonesië)
 • Zuster Gabriéla de Jonge 1903 (Ovezande -1945 Indonesië)

Getuigen voor Christus : Rooms-Katholieke Bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw / onder eindredactie van P. Hamans en G. Mesters. ’s-Hertogenbosch: Nationale Raad voor Liturgie, 2008.

Andere berichten