Bredase jongere namens Nederlandse bisdommen naar Rome

31 januari 2007

Op en rond palmzondag zullen in Rome honderden jongeren uit de hele wereld zich op uitnodiging van Paus Benedictus XVI verzamelen voor een internationale jongerenforum. Uit elke kerkprovincie in de wereld zijn twee afgevaardigden gevraagd. Ook uit Nederland zullen twee jongeren afreizen. Een van deze jongeren is Marijn Staps uit Bergen op Zoom. Hij zal samen met Astrid Verhoeven uit Uden de Nederlandse bisdommen vertegenwoordigen. Het internationaal jongerenforum vindt altijd plaats in Rome in de jaren dat er geen internationale Wereldjongerendagen zijn. De Paus en zijn staf horen de jongeren dan over een telkens wisselend thema. Deze keer staat de relatie tussen geloven en werk centraal. De 28-jarige Marijn Staps was verrast en blij met zijn uitverkiezing. In het dagelijks leven is hij werkzaam in een boekhandel in Bergen op Zoom. Daarnaast is hij lid van het jongerenplatform van het bisdom Breda en is hij vaak betrokken als vrijwilliger bij activiteiten in zijn parochie.

Palmzondag

Op Palmzondag (1 april), de jaarlijkse Wereldjongerendag, is er voor andere jongeren uit het bisdom Breda ook van alles te doen. In het kader van de voorbereiding op de grote internationale Wereldjongerendagen in Sydney in 2008 zullen jongeren worden uitgenodigd voor een actieve dag in Roosendaal. Tijdens deze dag zal een poging worden gedaan om een ‘live verbinding’ tot stand te brengen met Rome, zodat de ‘Bredase groeten’ Marijn zullen vergezellen tijdens zijn dagen in Rome.

Informatie over de Palmzondag bijeenkomst in Roosendaal is te verkrijgen bij Marc Bollerman: mbollerman@bisdombreda.nl, T 06-16068897

Andere berichten