Bovenparochiële communicatie regio Breda

25 oktober 2007

Sinds enige tijd verschijnt in de regio Breda de digitale nieuwsbrief ‘Geloof in Breda’. In de nieuwsbrief presenteren verschillende parochies en pastorale projecten, zoals het Annahuis, Klooster in de Stad en het stadspastoraat/studentenpastoraat, hun activiteiten. Om nog meer lezers te bereiken met de nieuwsbrief wordt momenteel een kleine campagne gevoerd voor meer abonnees. ‘Geloof in Breda’ vermeldt activiteiten die bovenparochieel zijn vanuit de vier verbanden die in en rond Breda zijn gevormd.

Samenwerkingsverbanden
Parochies in het bisdom kregen begin dit jaar de opdracht van de bisschop om hun onderlinge samenwerking te versterken. Daarbinnen speelt communicatie een rol van belang. Communicatie over de processen van bestuurlijke en pastorale samenwerking, en communicatie over activiteiten bijvoorbeeld waar mensen elkaar kunnen ontmoeten over parochiegrenzen heen.
De digitale nieuwsbrief ‘Geloof in Breda’ is aanvullend op de overige media van de parochies. Rikie Bansberg van Parochie Breda Centrum/Stadspastoraat: “De parochiebladen en persberichten naar de huis-aan-huis-bladen vanuit de parochies zijn blijven bestaan. De digitale brief is ernaast gekomen.”

Publiciteitscampagne
Rikie Bansberg licht de actie voor meer abonnees toe: “We hebben een flyer gemaakt die in de parochies wordt verspreid en er is een brief naar alle parochiebesturen van de parochies verstuurd met het verzoek de nieuwsbrief actief onder de aandacht te brengen van de mensen.” De nieuwsbrief is verder hernieuwd onder de aandacht gebracht van pastorale beroepskrachten.

Met de nieuwsbrief wil men mensen zo breed mogelijk informeren over wat er in kerkelijk Breda gebeurt. “Wat we daarmee naar buiten toe willen uitstralen is dat kerkelijk Breda een heel dynamisch gebeuren is,” vertelt Rikie Bansberg.

Abonneren kan via : info@stadspastoraatbreda.nl  
Zie ook www.stadspastoraatbreda.nl  

Andere berichten