Bovendonk sluit studiejaar 2014-2015 af

30 juni 2015

Op zondag 28 juni sloot de Priester- en Diakenopleiding het studiejaar af. De bijeenkomst stond in het teken van het afscheid van Jan Brok, docenten en studenten. Jan Brok blijft verbonden aan de opleiding als docent.

De bijeenkomst opende met het midaggebed. Daarna sprak rector Schnell het openingswoord. Hij bracht in herinnering dat de opleiding Bovendonk het afgelopen jaar het dertigjarig jubileum vierde. Ook waren er diverse wijdingen. In het bisdom van Breda wijdde Mgr. Liesen Jochem van Velthoven tot diaken. In het bisdom Rotterdam werden Bouke Bosma en Bertran van Paassen priester gewijd. Jos van Adrichem, Iwan Osseweijer en Frank Steijger werden door Mgr. Van den Hende diaken gewijd. “Het is een geweldige oogst, mogen we zeggen, en geweldig om dat samen te vieren,” aldus de rector.

Middaggebed in de Grote Kapel van Bovendonk.

Van twee studenten werd afscheid genomen als opleiding. Jochem van Velthoven en Michael Magielse rondden de opleiding met succes af. Jochem zal later dit jaar priester worden gewijd voor het bisdom van Breda. Michael zal zich verder gaan oriënteren op het religieuze leven.

De opleiding nam afscheid van zuster Lies Alkemade en zuster Mariet Stikkers. Zuster Alkemade was lange tijd bestuurslid en later mentor. Zuster Stikkers was docent spiritualiteit en mentor. Ook zij werden toegesproken door de rector, die zijn dank uitsprak voor hun grote inzet en persoonlijke betrokkenheid op de opleiding en de studenten. Beide zusters zegden hun gebed toe voor de opleiding.

V.l.n.r. rector Schnell, zuster Alkemade, Jan Brok, bisschop Liesen, zuster Stikkers.

De rector gaf aan dat er voor het komende studiejaar enkele nieuwe zij-instromers zijn in de ‘bovenbouw’ van de opleiding. Ook zijn er nieuwe aanmeldingen voor het eerste jaar. Rector Schnell: “We delen de zorg met elkaar om nieuwe studenten. Het gebed om roepingen blijft van belang, dat God het verlangen in de harten weet te wekken om priester of diaken te worden.”

Afscheid van een studierector
Daarna volgde het afscheid van Jan Brok. “We weten hoe we afscheid moeten nemen van docenten en studenten,” aldus de rector, “Maar afscheid nemen van een studierector, hoe doe je dat?” Jan Brok zelf had een eenvoudig antwoord gegeven: “Nou, gewoon.” De rector typeerde Jan Brok als iemand met veel interesse in de theologie, vooral de fundamenteel-theologie en pastoraal-theologie. Bovendonk bood hem daarom bij gelegenheid van zijn afscheid een inleiding aan, die werd verzorgd door Chris ‘t Mannetje, theoloog en als docent verbonden aan Bovendonk.

Chris ‘t Mannetje sprak over theologie, die studenten voorbereidt op het pastoraat in de huidige tijd. Hij ging daarbij onder meer in op catechese en kerkopbouw in een pluralistische context, de ervaring van aangeraakt worden, bekering en roeping, en werken vanuit de talenten van mensen. Chris ‘t Mannetje sloot zijn inleiding af met een pleidooi voor aandacht in de theologische opleiding voor sociale media. Deze zijn voor pastorale beroepskrachten ook van belang voor evangelisatie en informatie en het in contact komen met buitenstaanders en nieuwe generaties. Maar hij pleitte vooral voor het theologisch doordenken van de betekenis van sociale media als ‘teken van de tijd’ voor de Kerk in deze tijd. Dat hoort thuis in een theologische opleiding, aldus ‘t Mannetje.

‘dat ons leven van de eenvoud mag getuigen’
Daarna sprak bisschop Liesen Jan Brok toe. Hij gaf aan hoe Jan Brok heeft bijgedragen aan de goede sfeer op Bovendonk en zich als studierector inspande om mensen aan de opleiding te binden en de olie te zijn die de motor goed laat lopen. De bissschop verbond de inzet van Jan Brok met de woorden uit het slot van het middaggebed: “dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft.” Mgr. Liesen: “Het is een eenvoud die hier op Bovendonk beleefd wordt, aan de manier waarop men zich inzet voor elkaar als huis van vorming. Onze wereld is een gebroken wereld, maar niet zonder hoop. Deze wereld is God dierbaar. Hij heeft zijn Zoon gegeven om de gebrokenheid te overwinnen en heel te maken. Deze gemeenschap staat ten dienst daarvan, om heelheid te brengen in deze wereld, als mensen die zich laten betrekken door Christus in zijn werk. Jan, ik ben ervan overtuigd dat je werk gedragen wordt en geïnspireerd wordt door je eigen gebed en je betrokkenheid op Christus, die zich vertaalt in het betrekken van docenten en mentoren. Hartelijk dank.”

Tot slot bedankte rector Schnell Jan namens de staf van Bovendonk. “We zullen je gaan missen,” gaf hij aan. “Je eenvoud, je betrokkenheid, je brede netwerk, en de kwaliteit die je inbracht.”

Jan Brok zelf hield het kort: “Dank voor jullie aanwezigheid. Dank bisschop voor uw treffende woorden. Dank, Chris, voor de reflectie over wat ons nog te doen staat. Dank Norbert en de overige stafleden, docenten, studenten. Het is heel plezierig om te werken op Bovendonk, omdat er een open sfeer is. We hebben er allemaal een bijdrage aan geleverd om dat mogelijk te maken. Opdat mensen die een vormingstraject krijgen, daadwerkelijk iets kunnen als ze in de beroepspraktijk gaan werken, waar uitdagingen zijn en ook zorgen. Dankjewel allemaal, het ga jullie heel goed.”

Daarna volgde het informele deel van de middag, de ontmoeting tijdens de jaarlijkse barbecue, waarbij de scheidende studierector, zusters en studenten werden toegezongen.

(Bron: www.bovendonk-opleidingen.nl)

 

Andere berichten