Bovendonk opent studiejaar met 16 studenten

4 september 2017

Op vrijdag 1 september 2017 startte het studiejaar van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. De opleiding telt 16 studenten in het studiejaar 2017-2018. Er zijn 4 nieuwe aanmeldingen, 3 voor het eerste jaar en 1 zij-instromer. Een zij-instromer heeft een deel van zijn opleiding en vorming elders gevolgd en voltooit deze op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

De verdeling van de studenten over de verschillende jaren is als volgt:

 • Eerste jaar: 3 studenten
 • Tweede jaar: 5 studenten
 • Derde jaar: 1 student
 • Vierde jaar: 1 student
 • Vijfde jaar: 3 studenten
 • Zesde jaar: 3 studenten

De verdeling over de verschillende bisdommen is als volgt:

 • Bisdom Antwerpen: 2 priesterstudenten
 • Bisdom Breda: 1 diakenkandidaat
 • Bisdom Groningen-Leeuwarden: 1 priesterstudent en 1 diakenkandidaat
 • Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 1 priesterstudent
 • Bisdom Rotterdam: 2 priesterstudenten en 6 diakenkandidaten
 • Aartsbisdom Utrecht: 1 priesterstudent

Eén priesterstudent is bestemd voor de Chaldeeuwse Kerk. De opleiding telt 8 priesterstudenten en 8 diakenkandidaten.

Voor het Bisdom Breda studeert 1 priesterkandidaat aan de Fontys Hogeschool. Hij woont in het Ariënsinstituut in Utrecht.

Het eerste jaar kent dit jaar een iets andere opzet. Tot dusverre doceerde Cas van Beek pw. ecclesiologie (de leer over de Kerk). “Dit vak was breder dan de ecclesiologie pur sang,” vertelt rector Schnell. “Toen Cas van Beek in juni 2017 afscheid nam is besloten zijn vak in drie onderdelen op te splitsen. Diaken Vincent de Haas verzorgt de inleiding in het katholieke geloof, David Lebrun pr een cursus filosofische begripsanalyse terwijl prof. dr. Henk Witte ecclesiologie zal doceren.”

“De webpagina van de bibliotheek heeft een nieuwe interface gekregen,” vervolgt rector Schnell. “Er zijn meer zoek- en sorteermogelijkheden,” aldus de rector. “Zo kan de gebruiker artikelen en boeken op jaar van verschijnen ordenen.”

Bisschop Liesen en studenten en staf van Bovendonk. (Foto’s: Ramon Mangold)

 

Andere berichten