Boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen

11 november 2017

“Laten wij niet liefhebben met woorden, maar met daden.” Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de eerste Werelddag van de Armen (19 november 2017). Op de website van de Kerkprovincie is de Nederlandse vertaling gepubliceerd. De Werelddag van de Armen is een initiatief van paus Franciscus. De paus kondigde deze dag aan bij het einde van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

“’Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden’ (1 Johannes 3,18). Deze woorden van de apostel Johannes brengen een opdracht tot uitdrukking die geen enkele christen mag negeren”, schrijft de paus. “De liefde duldt geen alibi: wie wil liefhebben zoals Jezus heeft liefgehad, moet zich zijn voorbeeld eigen maken, vooral wanneer men geroepen is de armen lief te hebben. De wijze waarop de Zoon van God liefheeft, is welbekend en Johannes herinnert eraan in duidelijke bewoordingen. Zij is gebaseerd op twee dragende pijlers: God heeft als eerste liefgehad (vgl.1 Johannes 4,10.19) en Hij heeft liefgehad door zichzelf geheel te geven, tot en met zijn eigen leven (vgl. 1 Johannes 3,16).”

De paus hoopt dat de christelijke gemeenschappen in de week die voorafgaat aan de Werelddag van de Armen al momenten van ontmoeting en vriendschap, solidariteit en concrete hulp creëren. Hij vraagt met nadruk dat alles wat wordt georganiseerd gedragen zal worden door het gebed. Op de website van de Kerkprovincie wordt namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie een voorbede aangereikt.

Voorbede
Dat de materiële rijkdom van de wereld eerlijk verdeeld wordt en niemand honger moet lijden,
dat door onze zorgzaamheid armen uit hun isolement worden gehaald en daadwerkelijk geholpen,
dat ontheemden onder ons een thuis en veiligheid krijgen,
en dat de harten van allen ontvankelijk worden voor de rijkdom van Christus.
Laat ons bidden…

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten