Boodschap paus Franciscus voor Wereldcommunicatiedag: van een ‘like’ naar een ‘amen’

23 mei 2019

In zijn boodschap voor de 53e Wereldcommunicatiedag, die op zondag 2 juni wordt gevierd, vergelijkt paus Franciscus digitale netwerken met sociale gemeenschappen. Deze zouden elkaar moeten versterken en ondersteunen zegt de paus. Een digitaal netwerk mag geen verstrikkend netwerk worden, dat mensen bindt en vasthoudt.

Paus Franciscus ziet de positieve kant en mogelijkheden van het internet: ‘Het terrein van de media is in deze tijd zo alomtegenwoordig dat het intussen niet meer weg te denken is uit de sfeer van het dagelijks bestaan. Het internet is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van kennis en relaties die eens onvoorstelbaar waren,’ schrijft hij. Aan de andere kant ziet de paus ook de risico’s. Hij noemt de mogelijkheden tot het verspreiden van desinformatie, het sjoemelen met persoonsgegevens en het negatieve effect op veel relaties.

‘Net’ en ‘gemeenschap
De metafoor van het net doet denken aan het netwerk van een gemeenschap, zegt de paus. Het internet kan positief worden ingezet als het wordt gebruikt om gemeenschap, de onderlinge ontmoeting tussen mensen te bevorderen. ‘…dan verraadt het zijn aard niet en blijft het een rijkdom voor de gemeenschap. Als een familie het internet gebuikt om meer verbonden te zijn, om elkaar vervolgens aan tafel te ontmoeten en elkaar in de ogen te kijken, dan is het een rijkdom. Als een kerkgemeenschap het eigen leven coördineert door middel van het internet, om vervolgens de eucharistie samen te vieren, dan is het een rijkdom. Als het internet een gelegenheid is om de verhalen en ervaringen van schoonheid en lijden die ver van mij verwijderd zijn, naderbij te komen, om samen te bidden en samen het goede te zoeken in het opnieuw ontdekken van wat ons verenigt, dan is het een rijkdom’, aldus paus Franciscus.

Amen
Het internet is er dan niet om gebruikers in de val te lokken, maar om te bevrijden, om een gemeenschap van vrije mensen te bewaken. ‘De Kerk zelf is een net, geweven door de eucharistische gemeenschap, waar de eenheid niet gegrondvest is op een ‘like’, maar op een ‘amen, waarmee ieder zich aansluit bij het Lichaam van Christus en de ander verwelkomt.’

(Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten