Boodschap paus Franciscus voor de WJD Palmzondag 2015

24 februari 2015

Op 17 februari publiceerde het Vaticaan de boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendagen 2015. Deze wordt gehouden op Palmzondag 29 maart 2015. In het bisdom Rotterdam wordt op die dag een bijeenkomst georganiseerd voor jongeren uit het bisdom Rotterdam en het bisdom Breda. Jongeren uit deze bisdommen reisden samen naar de vorige WJD in Rio de Janeiro.

“We vervolgen onze spirituele reis op weg naar Krakau, waar in juli 2016 de volgende internationale Wereldjongerendagen worden gehouden,” schrijft de paus in zijn boodschap aan de jongeren. “Als onze gids op onze reis hebben we de zaligsprekingen gekozen.” Vorig jaar was het thema ‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Matteüs 5, 3). Nu is dat ‘Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.’ (Mt 5, 8).

Het verlangen naar geluk
“De zoektocht naar geluk is iets van alle mensen en van alle tijden,” schrijft de paus. De eerste hoofdstukken van het boek Genesis beschrijven hoe de mens in harmonie leeft met God, met anderen, met de natuur en met zichzelf. “Om God vrijelijk tegemoet te treden, Hem te zien en dichtbij Hem te zijn, was onderdeel van zijn plan voor ons vanaf het begin.” Maar door de zondeval verloren Adam en Eva het innerlijke kompas dat hen tot dan toe had verlicht en deden de verleidingen van macht, rijkdom, bezit en onbeheerst plezier hun intrede. De psalmist vraagt “Wat kan ons geluk brengen?” schrijft paus Franciscus. “God in zijn oneindige goedheid antwoordde hierop door zijn Zoon te zenden. [..] In Christus vind je elk verlangen naar goedheid en geluk vervuld.”

(Foto: R. Mangold)

Zalig de zuiveren van hart…
“Het hart is in het Bijbelse denken het centrum van de emoties, gedachten en intenties van de menselijke persoon,” schrijft de paus. “Omdat de Bijbel leert dat God niet naar uiterlijke verschijningsvormen kijkt, maar naar het hart, kunnen we ook zeggen dat het vanuit het hart is dat we God zien. Omdat het hart werkelijk de mens is in zijn of haar totaliteit, als een eenheid van lichaam en ziel, in zijn of haar mogelijkheid om lief te hebben liefgehad te worden.”

“Niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem komt. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens,” zegt Jezus in het evangelie (Marcus 7, 15). “Waarin dan bestaat het geluk dat uit een puur hart komt?” vraagt de paus, om te antwoorden dat dit vooral te maken heeft met onze relaties. We moeten zorg hebben voor de schepping, voor de lucht die we inademen, ons water en ons voedsel, maar we moeten vooral letten op de zuiverheid van wat het meest dierbaar is van alles: ons hart en onze relaties.

“’Waar is je hart?’ heb ik jullie al eens gevraagd. ‘Waar vindt het zijn rust?’ Ons hart kan zich hechten aan ware en aan valse schatten, het kan werkelijke rust vinden of simpelweg sluimeren en lui en loom worden. Het grootste goed dat we in ons leven kunnen hebben, is onze relatie met God. Ben je daarvan overtuigd? Realiseer je je hoeveel je waard bent in de ogen van God? [..] Want het is de kennis dat God ons onvoorwaardelijk liefheeft, die zin geeft aan ons leven,” aldus paus Franciscus. “Ben niet bang voor de ware liefde, de liefde die Jezus ons leert en waarvan de heilige apostel Paulus zegt dat ze geduldig en vriendelijk is” (1 Kor. 13, 4-8).

… want zij zullen God zien
“Wie Mij ziet, ziet de Vader,” zegt Jezus (Johannes 14, 9). Paus Franciscus: “We zijn zondaars, maar mogen stappen zetten naar Jezus. [..] Hij ontvangt ons met open armen, vooral in het sacrament van Verzoening. [..] De Heer wil ons ontmoeten, en wil dat we Hem zien. En als je me vraagt: ‘Hoe dan?’ dan is mijn vraag aan jou: ‘Bid je?’ Weet je dat je met Jezus, de Vader en de heilige Geest kunt spreken zoals met een vriend? En niet zomaar een vriend, maar de grootste en meest betrouwbare van al je vrienden! Je zult ontdekken wat een van zijn parochianen de pastoor van Ars vertelde: ‘Als ik bid voor het tabernakel, kijk ik naar Hem en Hij kijkt naar mij’.”

“Ik nodig jullie uit om de Heer te ontmoeten door het veelvuldig lezen van de heilige Schrift. Als dat nog niet je gewoonte is, begin dan met de evangeliën. Lees elke dag één of twee zinnen. Laat Gods woord tot je hart spreken en je pad verlichten. Je zult ontdekken dat je God kunt ‘zien’ in het gelaat van je broeders en je zusters, vooral degenen die het meest worden vergeten: de armen, de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, de zieken, de gevangenen. Heb je die ervaring al ooit eens gehad?”

“God ontmoeten in gebed, in het lezen van de Bijbel en in het broederlijke leven, daardoor zul je de Heer en ook jezelf beter leren kennen. God zal je ogen openen voor het plan dat Hij heeft voor jouw leven. Sommigen worden geroepen tot het huwelijk en het gezin. Veel mensen denken tegenwoordig dat dit een achterhaalde roeping is, maar dat is het niet. Ik vraag je ook om na te denken of je wordt geroepen tot het religieuze leven of het priesterschap. Daag jezelf uit en met een zuiver hart, ben niet bang voor wat God van je vraagt!”

 

Andere berichten